Woda dla Kujaw

Grupa Operacyjna Woda dla Kujaw powstała w Bydgoszczy w grudniu 2018 roku na podstawie umowy konsorcjum, a od dnia 30 lipca 2020 działa na podstawie umowy Nr 00024.DDD.6509.00066.2018.07 zawartej w Warszawie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach której uzyskaliśmy dotację z działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację operacji p.t. 

Innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w gospodarstwach rolnych na Kujawach

Umowę na realizację operacji podpisaliśmy dopiero w dniu 30 lipca 2020 r. ze względu sytuację związaną z pandemią Covid-19. Realizację projektu rozpoczęliśmy trochę wcześniej starając się generować jak najmniej kosztów.

http://wodadlakujaw.pl/

Skip to content