Aktualności

WODA DLA KUJAW
W ramach działania Współpraca z PROW 2014–2020 grupa inicjatorów w 2019 roku opracowała, a w 2020 roku rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Innowacyjny system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego
Read more.
Majowy EIP-AGRI
Majowy numer newslettera EIP-AGRI dostępny, a w nim m.in. następujące informacje: Zdrowa żywność i krótkie łańcuchy dostaw  – Grupa Operacyjna
Read more.
Innowacje – współczesny klucz do sukcesu
XXI wiek to duży wzrost tempa rozwoju gospodarczego i technologicznego. Trend ten dostrzec można również w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Read more.
Flesz SIR – maj 2022
Zapraszamy do zapoznania się z majowym wydaniem newslettera Flesz SIR, zawierającym bieżące informacje z zakresu innowacji w rolnictwie i na
Read more.
Kwietniowe wydanie newslettera EIP-AGRI dostępne
Wcześniejsze wydanie z kwietnia było wydaniem specjalnym poświęconym wyłącznie tematyce zdrowia gleby. W bieżącym numerze newslettera m.in. następujące informacje: Żywe
Read more.
Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji
21 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji. Jest to doskonała okazja aby podkreślić, jak efektywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest
Read more.
Kwietniowy newsletter Flesz SIR
Zapraszamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem newslettera Flesz SIR, zawierającym bieżące informacje z zakresu innowacji w rolnictwie i na
Read more.
Setny, marcowy numer newslettera EIP-AGRI
Marcowy, setny numer newslettera EIP-AGRI poświęcony jest głównie tematyce wody. W bieżącym numerze m.in.: Dane gospodarstwa dla gospodarki wodnej na
Read more.
Flesz SIR – marzec
Marcowe wydanie newslettera Flesz SIR, zawiera bieżące informacje z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, inspirujące inicjatywy i
Read more.
Lutowy numer newslettera EIP-AGRI
W lutowym  numerze newslettera EIP-AGRI m.in. następujące informacje: Odbudowa relacji w krótkich łańcuchach dostaw – hiszpańska Grupa Operacyjna promuje krótkie
Read more.
Flesz SIR – lutowe wydanie
Lutowe wydani newslettera Flesz SIR, zawiera bieżące informacje z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, inspirujące inicjatywy i
Read more.
Konferencja podsumowująca projekt Bezpieczna Ferma
Zapraszamy do Minikowa na konferencję podsumowującą projekt Bezpieczna Ferma – innowacyjne rozwiązania w systemie chowu brojlerów kurzych w dniu 25
Read more.
Styczniowy newsletter EIP-AGRI
W styczniowym  numerze newslettera EIP-AGRI m.in.: Rekultywacja zdegradowanych obszarów leśnych– Racines de France działa na rzecz ochrony i promowania wartości
Read more.
Skip to content