Grupa wołowina

Tytuł operacji: Budowa systemu powiązań w obszarze innowacyjnych technologii odchowu cieląt oraz opasu końcowego.       

Celem głównym niniejszej operacji jest zbadanie i wdrożenie nowoczesnych specjalistycznych technologii odchowu cieląt i opasu końcowego w polskich gospodarstwach (nowa technologia). Operacja polegała będzie na wprowadzeniu innowacyjnej, udoskonalonej technologii związanej z profilaktyką zdrowotną, żywieniem oraz monitorowaniem dobrostanu zwierząt, które przyczynią się do poprawy efektywności odchowu cieląt oraz uzyskania zestandaryzowanego, powtarzalnego produktu finalnego poprzez innowacyjne zmiany w końcowej fazie opasu bydła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

http://grupawolowina.pl/

Skip to content