Moja Soja

Konsorcjum Moja Soja postawiło sobie za cel pozyskanie środków z działania ,,Współpraca’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.
Zostaną one wykorzystane na opracowanie i realizację operacji innowacyjno-wdrożeniowej pod nazwą ,,Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania
w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”.

Skip to content