Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie

24 i 25 kwietnia w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej odbyły się warsztaty serowarskie zrealizowane w ramach projektu „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie”.  Do Minikowa przyjechali rolnicy, głównie hodowcy krów mlecznych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Większość z nich posiada już pewne doświadczenie w wytwarzaniu serów, co miało swoje odzwierciedlenie podczas fachowych dyskusji i zaangażowaniu uczestników. Głównym prowadzącym warsztaty był Pan Sylwester Wańczyk, który jest doświadczonym serowarem z Krzeszowa. Uczestnicy szkolenia mogli porównać technologię wytwarzania serów podpuszczkowych typu Gouda i Feta. Wielkim zaskoczeniem dla wszystkich była prostota wytwarzania serów kwasowo-podpuszczkowych. Niezmiernie istotna była możliwość zadawania pytań, które głównie dotyczyły problemów z jakimi borykają się każdego dnia serowarzy w swojej pracy. Fachowa wiedzy Pana Wańczyka oraz jego otwartość zrobiły duże wrażenie na uczestnikach warsztatów. W przerwach technologicznych, które są nieodłączną częścią produkcji serów, toczyły się dyskusje m.in. na temat opłacalności i legalizacji produkcji serów. Warsztaty utwierdziły uczestników w przekonaniu, że serowarstwo jest kierunkiem, w którym chcieliby się dalej rozwijać.

Z niecierpliwością czekamy na kolejną część projektu – warsztaty pn. „Tworzymy grupę operacyjną”, które odbędą się w dniach 30 maja i 6 czerwca. Prowadził je będzie Pan Zenon Lewandowski, doświadczony specjalista z zakresu moderowania partnerstw w rolnictwie
 i przetwórstwie. Ponadto w szkoleniu zapowiedzieli swój udział przedstawiciele uczelni wyższych min. specjaliści od prawa żywnościowego. Większość uczestników jest zaineresowana dalszą współpracą, co rokuje dobrze na powodzenie realizacji całego projektu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content