Zrozumienie i wsparcie innowacji w rolnictwie – Ljubljana

10-12 Maja 2018 roku w Siedzibie Izby Rolnictwa i Leśnictwa Słowenii w Ljubljanie odbyło się szkolenie pt. „Understand and Support Innovation in Agriculture” bazujące na module CECRA (Certyfikat dla Europejskich Konsultantów Działających na Obszarach Wiejskich) organizowane przez EUFRAS (Europejskie Forum Doradztwa Rolniczego i Wiejskiego).

Szkolenie miało na celu dostarczenie doradcom odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zrozumieniu i wspieraniu innowacji w rolnictwie. W ciągu 3 dni uczestnicy poznali i zastosowali na przykładach 6 modułów ułatwiających tworzenie sieci powiązań na rzecz innowacji w rolnictwie, rozwiązywania konfliktów między partnerami oraz identyfikowania etapów tworzenia innowacyjnych grup operacyjnych.

Szkolenie obejmowało analizę i zrozumienie następujących modułów:
1. Procesy w tworzeniu relacji i osiągania innowacyjnych celów.
2. Analiza procesów spójności w tworzeniu sieci powiązań.
3. Analiza sieci innowacji – etapy angażowania nowych partnerów.
4. Rozróżnianie etapów rozwoju innowacyjnych inicjatyw.
5. Analiza potencjału ludzkiego w tworzeniu inicjatyw (łączenie kompetencji partnerów).
6. Wprowadzanie zmian w sieci powiązań.

Szkolenie miało formę warsztatów, w których każdy z uczestników brał czynny udział. Każdy z modułów był dokładnie opisany, przeanalizowany i zastosowany na zaproponowanym przez uczestników przykładzie. Na zakończenie każdego dnia warsztatów uczestnicy wypełniali oś czasu obejmującą momenty pozytywne, negatywne oraz inspiracji. Zastosowana forma zbierania opinii była innowacyjną metodą monitorowania i ewaluacji szkolenia. Szkolenie było prowadzone przez doświadczonych trenerów z zakresu wspierania innowacji w rolnictwie: dr inż. Eelke Wielinga z Uniwersytetu w Wageningen oraz mgr Karen Jonkers (Holandia). Uczestnictwo w warsztatach było doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu wspierania innowacyjności w rolnictwie oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami pochodzącymi z różnych krajów Unii Europejskiej w zakresie tworzenia i funkcjonowania sieci powiązań.

Aleksander Bomberski

broker innowacji
Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 
specjalista ds. innowacji technologicznych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Skip to content