Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa – relacja

W dniach 12-13-14 czerwca 2018 roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa pomiędzy polskimi a niemieckimi producentami rolnymi”. Wyjazd był skierowany dla rolników, doradców oraz nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zajmują się produkcją roślinną.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili dwa niemieckie gospodarstwa. Pierwsze gospodarstwo znajdujące się w Schlieben na południu Brandenburgii, w dzielnicy Elster-Elbe, które posiada – 1 000 ha pastwisk oraz 1 200 ha uprawy pszenicy, jęczmienia, rzepaku. Całość zabiegów uprawowych w tym gospodarstwie wykonywanych jest siewnikiem wielkopowierzchniowym Amazone Primera DMC-bezpośrednio w mulcz. Uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się na czym polega siew konwencjonalny oraz jak wygląda uprawa zbóż, rzepaku czy kukurydzy bez wykorzystywania pługa.

Drugie gospodarstwo uprawiało ponad 500 ha kukurydzy i rzepaku z zastosowaniem technologii Strip Till za pomocą maszyny Orthman Maxplacer, która za jednym przejazdem wykonywała wysiew oraz nawożenie gnojowicą, dzięki czemu straty N były bardzo niskie. Podczas pobytu w tych gospodarstwach uczestnicy wyjazdu, dzięki obecności tłumaczki, mogli bez problemu rozmawiać z niemieckimi przedstawicielami gospodarstw na interesujące ich tematy i pogłębić przy tym swoją wiedzę i doświadczenie.

Kolejnym etapem wyjazdu była wizyta na Dniach Pola DLG-Feldtage 2018, które w tym roku odbyły się pod hasłem "Produkcja roślinna 2030" w miejscowości Bernburg-Strenzfeld niedaleko Magdeburga (Saksonia-Anhalt). Dni Pola DLG są organizowane co dwa lata, za każdym razem w innym miejscu. W tym roku naliczono ponad 20 tys. odwiedzających. Dni Pola to wydarzenie poświęcone uprawie. Na uczestników wyjazdu czekały stoiska pod gołym niebem, plac do prezentacji maszyn i poletka doświadczalne, na których przedstawiono odmiany licznych roślin uprawnych. Ważnym punktem programu, na który uwagę zwrócili uczestnicy wyjazdu były poletka z porównaniem różnych metod uprawy pszenicy ozimej poszczególnych odmian. Wiele miejsca poświęcono też pokazowym uprawom ekologicznym. Pokazy maszyn przy pracy obejmowały zaś traktory, siewniki, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, sprzęt do zwalczania chwastów i oprogramowanie do rolnictwa precyzyjnego. Wystawie towarzyszyły liczne fora i dyskusje poświęcone różnym aspektom produkcji roślinnej, np. bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, zastosowaniu autonomicznych maszyn rolniczych czy ograniczaniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Był to doskonały czas na wymianę doświadczeń polsko niemieckich w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz możliwość nawiązania współpracy.

Ostatniego dnia wyjazdu studyjnego uczestnicy zwiedzili fabrykę maszyn rolniczych Horsch w Ronneburgu. Obecnie zakład zatrudnia ponad 1 100 osób, a rocznie linie montażowe opuszcza 5 600 maszyn. Większość, bo aż 75%, trafia za granicę. Głównie do Francji, Polski, Rosji, na Ukrainę, do Czech, Wielkiej Brytanii, Rumunii, krajów skandynawskich oraz bałtyckich. Przedstawiciel firmy oprowadził uczestników wyjazdu po całej fabryce, dzięki czemu mogli poznać cały proces montażu maszyn tej firmy. Od obróbki stali przez proszkownie, lakierownie oraz linie montażową. Wizyta w tym zakładzie produkcyjnym utwierdziła uczestników wyjazdu o dobrej jakości sprzętu oraz zachęciła do wyboru tej marki podczas zakupu nowego sprzętu rolniczego.

Fachowa wiedza pozyskana podczas wyjazdu studyjnego ma pomóc jego uczestnikom w tworzeniu sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa poprzez podnoszenie i wymianę wiedzy. 

 

gallery      

 

 

 

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020

Rejestracja partnerów KSOW – https://ksow.pl 

 

Agnieszka Szczepańska

KPODR Minikowo

Skip to content