Innowacyjna produkcja mleka

W 2018 roku realizowano projekt „Wymogi środowiskowe a dochodowość gospodarstw mlecznych” w ramach partnerstwa w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowany ze środków PROW 2014-2020.

W ramach projektu hodowcy bydła mlecznego z województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczyli w dwudniowym wyjeździe studyjnym oraz w warsztatach, podczas których zaprezentowano najnowsze rozwiązania w produkcji bydła mlecznego.

W maju byliśmy z wizytą w gospodarstwie firmy Mróz liczącym 1 500 sztuk bydła mlecznego. Pani zootechnik Alicja Walczak oprowadzając nas po fermie opowiadała m.in. o wymogach środowiskowych i bilansowaniu pasz. W gospodarstwie bydło utrzymywane jest głównie pod wiatami. W okresie zimowym w wiatach rozstawiane są zasłony lub ściany ze słomy chroniące zwierzęta przed mroźnym wiatrem. W oborach utrzymywane są tylko krowy przed wycieleniem i jałówki – z możliwością wyjścia na wybieg zewnętrzny. W gospodarstwie od niedawna działa hala udojowa 2×24 stanowiska „bok w bok”, która docelowo ma obsługiwać ponad 1 000 krów.

Wysłuchaliśmy również prelekcji na temat wpływu systemu monitoringu „Smartbow” na poprawę dobrostanu i zdrowotności bydła.

Odwiedziliśmy także Sano Agrar Institut w Lubiniu, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach „Innowacyjne rozwiązania w hodowli bydła mlecznego i pozyskiwaniu mleka”, które poprowadził dr Ryszard Kujawiak. Gospodarstwo liczy około 1 300 krów mlecznych o wydajnościach 12–13 tys. litrów w laktacji. Krowy utrzymywane są w nowoczesnych oborach wolnostanowiskowych wyposażonych w kurtyny i automatyczne doświetlanie wykorzystywane w okresie jesienno-zimowym oraz dostosowane do obsady zwierząt długie poidła. Krowy dojone są trzy razy dziennie, w hali udojowej typu karuzela na 60 stanowisk. Do karmienia zwierząt używany jest wóz paszowy Santrak wyposażony w nowatorskie rozwiązania techniczne (m.in. turbo-ślimak optymalizujący mieszanie i zapewniający równomierny wysyp paszy).

W czerwcu odbyły się warsztaty z robotyzacji w gospodarstwie Hendripol, które liczy ponad 400 krów mlecznych. Zastosowano tam szereg nowoczesnych rozwiązań upraszczających pracę w gospodarstwie i zarządzanie stadem. Uczestnicy warsztatów zobaczyli m.in. system doju Lely Astronaut A4, podgarniacz paszy Juno 100, robota do usuwania odchodów zwierzęcych Discovery, system oświetlenia L4C, wanny do kąpieli racic Walkway, a także T4C Inherd, który zapewnia właścicielowi dostęp do informacji o stadzie z dowolnego miejsca w oborze.

29 października w Przysieku odbyła się konferencja „Wymogi środowiskowe i innowacyjne rozwiązania w produkcji mleka a dochodowość gospodarstw mlecznych” podsumowująca projekt, podczas której dr Ryszard Kujawiak z Sano Agrar Institut przypomniał zasady bilansowania i konserwacji pasz dla poszczególnych grup technologicznych bydła. Doktor Andrzej Kaczor z Instytutu Zootechniki PIB mówił o wymogach dobrostanu jako elementu wpływającego na zdrowotność i wydajność krów mlecznych. Wykład wygłosił również Daniel Górnowicz – właściciel gospodarstwa rolnego i nowej obory dla krów mlecznych wyposażonej w robot udojowy Lely Astronaut i szereg innych rozwiązań zapewniających zwiększenie komfortu krowom oraz ułatwiających pracę gospodarzowi.

Zarówno podczas wyjazdu studyjnego, warsztatów, jak i konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu Aleksandra Bomberskiego i Marty Lewandowskiej na temat zasad i korzyści wynikających z partnerstwa w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.


Marta Lewandowska
fot. M. Lewandowska, M. Rząsa, KPODR w Minikowie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content