Śladami innowacji w rolnictwie północnych Włoch


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie w dniach 7-11 października br. zrealizowało operację pn. „Śladami innowacji w rolnictwie północnych Włoch”, w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Włoch. Uczestnikami zostali pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski, wykonujący zadania na rzecz SIR oraz osoby pracujące z Grupami Operacyjnymi, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji było zapoznanie uczestników z innowacjami wdrażanymi w rolnictwie na terenie północnych Włoch poprzez działające tam Grupy Operacyjne EPI oraz przedstawienie włoskiego systemu wspierania innowacji w rolnictwie w ramach EPI-AGRI. Podczas pięciu dni uczestnicy wyjazdu mogli poznać historię i specyfikę regionu Veneto, system działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz włoskich Grup Operacyjnych EPI. Program wyjazdu był bardzo różnorodny i interesujący.

8 października odbyła się wizyta na Kampusie Uniwersytetu w Padwie „Veneto Agricoultura”, gdzie uczestnicy zapoznali się z procesem tworzenia Grup Operacyjnych we Włoszech oraz problemami jakie napotykają, a także z formami wspierania wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez włoski odpowiednik brokerów innowacji oraz SIR. O swojej pracy opowiedzieli również przedstawiciele włoskiej Agencji Płatniczej. W tym dniu odbyło się też spotkanie z Grupą Operacyjna EPI Bio-social zajmującą się tematami społecznymi na obszarach wiejskich i wizyta u Grupy Operacyjnej EPI zajmującej się tematyką zastosowania robotów w rolnictwie precyzyjnym.

Kolejnego dnia miała miejsce wizyta u Grupy Operacyjnej EPI BoDi Treviso zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami produkcji wina oraz Grupy Operacyjnej EPI Antibioticfree Beef opracowującą systemy produkcji wołowiny wysokiej jakości. Grupa EPI BoDi Treviso wdraża prosty, intuicyjny program, dostępny dla wszystkich w postaci aplikacji, który wspomaga decyzję dotyczącą częstotliwości i rodzaju zabiegów w winnicy. Dzięki geolokalizacji swoich winnic rolnicy otrzymują informacje w czasie rzeczywistym o sytuacji agrometeorologicznej. Grupa Operacyjna wspiera otoczenie dla zintegrowanej obrony stabilności gospodarczej. Pomaga zaoszczędzić kosztów zarządzania fitosanitarnego winnicy oraz dba o zrównoważony rozwój środowiska.

Następna wizyta u Grupy Operacyjnej EPI Miproled Treviso, zajmującej się innowacjami produkcji szklarniowej z wykorzystaniem oświetlenia LED.

10 października br. uczestnicy wyjazdu spotkali się z dwoma Grupami Operacyjnymi EPI z regionu Emilia-Romania.  Grupa Operacyjna EPI Campo Mostra zajmue się innowacyjnymi technologiami nawadniania.

Na zakończenie 11 października uczestnicy spotkali się z Grupą Operacyjną EPI Serrinnovation zajmującą się innowacjami produkcji jedwabiu. Głównym celem tej grupy jest ustanowienie i rozpowszechnienie innowacji w łańcuchu produkcji kokonów we Włoszech poprzez działania demonstracyjne z udziałem różnych gospodarstw.

Wyjazd studyjny stworzył warunki do nawiązywania i poszukiwania partnerstw pomiędzy uczestnikami, którzy pełni entuzjazmu już podczas podróży rozmawiali o wspólnych projektach na rzecz innowacji w rolnictwie oraz działaniach „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020. Pobyt we Włoszech umożliwił również wymianę doświadczeń polsko-włoskich z grupami operacyjnymi regionu Veneto, a także zapoznanie się z przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania tych Grup i realizacji projektów. Zdobyta wiedza pozwoli na analizę krajowych przepisów z szerszej perspektywy. Mamy nadzieję, że zaobserwowane rozwiązania i dobre praktyki zostaną wprowadzone w życie również na terenie Polski i nawiązane zostaną nowe kontakty międzynarodowe.

Tekst: Mirosława Wajnert, KPODR w Minikowie
Fot.: Daria Andrzejewska, KPODR w Minikowie

Skip to content