Działanie „Współpraca” – wyniki naboru III

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w terminie 13 stycznia 2020 – 12 marca 2020 r.  nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla grup operacyjnych EPI w ramach działania 16 „Współpraca”  PROW 2014-2020 publikowana jest po zakończeniu weryfikacji części wniosków o przyznanie pomocy i została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504, 1824 i 2020).

Zgodnie z przepisem § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

  1. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 13 stycznia 2020 r. – 12 marca 2020 r. w województwie mazowieckim – otwórz
  2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 13 stycznia 2020 r. – 12 marca 2020 r. w pozostałych województwach –  otwórz
  3. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 13 stycznia 2020 r. – 12 marca 2020 r. w województwie mazowieckim – aktualizacja z dnia 19.02.2021 r. – otwórz
  4. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 13 stycznia 2020 r. – 12 marca 2020 r. w pozostałych województwach – aktualizacja z dnia 19.02.2021 r. – otwórz

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie z III naboru jest liderem w jednej grupie operacyjnej oraz partnerem w pięciu, które otrzymały pomoc finansową w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020

Skip to content