Konferencja w plenerze „DUŻO ZDROWEGO MIODU OD PSZCZELEGO RODU – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W GOSPODARSTWACH PASIECZNYCH”

Konferencja w plenerze

„DUŻO ZDROWEGO MIODU OD PSZCZELEGO RODU – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W GOSPODARSTWACH PASIECZNYCH”

8 sierpnia 2021, godzina 11:00

Zarzeczewo, ul. Nizinna 9 87-801 Włocławek 3 – siedziba Oddziału Zarzeczewo KPODR Minikowo

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach operacji pn. „Dużo zdrowego miodu od pszczelego rodu – innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach pasiecznych” zaprasza pszczelarzy, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli doradztwa rolniczego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką innowacji w pasiekach do udziału w konferencji plenerowej pod tym samym tytułem. Odbędzie się ona podczas imprezy targowej Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato. W programie konferencji:

11:00 – 11:45 Wykład: „Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach pasiecznych – doświadczenia z wyjazdu studyjnego do województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” – Adrian Stankiewicz – starszy specjalista ds. pszczelarstwa, KPODR Minikowo O/Zarzeczewo

11:45 – 12:45 Wykład „Innowacje w gospodarce pasiecznej i na rynku produktów pszczelich” – dr inż. Sławomir Jarka, Instytut Zarządzania, SGGW Warszawa

12:45 – 13:00 Podsumowanie i dyskusja.

13:00 – 15:00 Konsultacje merytoryczne – dr inż. Sławomir Jarka, Instytut Zarządzania, SGGW Warszawa

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja realizowana jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content