Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 – Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie
w dniu 03.09.2021 r. w Grubnie
pt.: „Innowacyjne rozwiązania w zakresie postępu biologicznego i ochrony przed patogenami
w agrotechnice ziemniaka – ocena zdrowotna odmian”.

Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie ostatnich osiągnieć hodowlanych w zakresie odmian ziemniaka, zapoznanie z przebiegiem wdrażania „Programu dla polskiego ziemniaka” oraz zapoznanie z pracami w zakresie innowacji w agrotechnice, możliwych do zastosowania w zmieniających się warunkach agrometeorologicznych.

Szkolenie realizowane w ramach operacji własnej „Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 – Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”.

 

Skip to content