Wrześniowy numer newslettera EIP-AGRI

  • Uprawa ekologicznych warzyw i tworzenie miejsc pracy – Grupa Operacyjna Biogemüse w Hesji Północnej (Niemcy) wdrożyła projekt, którego celem jest tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach regionalnego łańcucha wartości warzyw uprawianych ekologicznie.
  • Pomysł na grupę fokusową EIP-AGRI – Grupy fokusowe EIP-AGRI to tymczasowe grupy wybranych ekspertów koncentrujących się na konkretnym temacie, dzielących się wiedzą i doświadczeniem. Każda grupa bada praktyczne innowacyjne rozwiązania problemów. Jeśli masz problem lub pytanie, w którym grupa fokusowa może być właściwym narzędziem do inicjowania innowacji, opowiedz o tym.
  • Punkt kompleksowej obsługi na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – Strona internetowa EIP-AGRI zawiera wiele ciekawych i interaktywnych funkcji. Wszyscy odwiedzający mogą wyrazić swoje potrzeby badawcze, odkryć możliwości finansowania projektów innowacyjnych i poszukać partnerów, z których mogą nawiązać współpracę. Użytkownicy mogą dzielić się innowacyjnymi pomysłami i praktykami projektowymi, informacjami o projektach badawczych i innowacyjnych, w tym wynikami projektów.
  • Raport końcowy z Seminarium EIP-AGRI: Plany strategiczne WPR: kluczowa rola AKIS w państwach członkowskich – W dniach 16–18 września 2020 r. odbyło się seminarium internetowe EIP-AGRI pt. “Plany strategiczne WPR: kluczowa rola systemów wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa (AKIS) w państwach członkowskich”. Celem wydarzenia było wsparcie państw członkowskich w przygotowaniu ich planów strategicznych AKIS. Uczestnicy z całej UE wymienili się doświadczeniami i inspirującymi przykładami organizowania i wspierania tworzenia i wymiany wiedzy w rolnictwie między różnymi podmiotami AKIS.
  • Nagrania z webinariów „Przygotowanie planów strategicznych WPR – rola sieci innowacji w państwach członkowskich” – Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowała w dniach 3–10 czerwca 2021 r. serię jednodniowych seminariów internetowych, aby przedstawić wytyczne dotyczące komponentu innowacyjnego przyszłych sieci WPR dotyczącego wspierania nowego przekrojowego celu innowacyjnego WPR, jakim jest modernizacja rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Więcej informacji, w tym link do automatycznego tłumaczenia na język polski: https://sir.cdr.gov.pl/2021/09/23/wrzesniowy-newsletter-eip-agri-juz-dostepny-zapraszamy-do-lektury/?fbclid=IwAR397HqE5dKyOqQE842CACatt3ByHd2Fujvk2-VprQ11nMQqhrfNXQSNaN8

Skip to content