Październikowy numer newslettera EIP-AGRI

W październikowym numerze newslettera EIP-AGRI:

  • Grupa Operacyjna z Bułgarii utworzyła „mobilny” zespół badaczy, którzy odwiedzają hodowle owiec i przeprowadzają badania w gospodarstwach.  Pracując bezpośrednio z rolnikami opracowują zalecenia dotyczące poprawy wydajności ich produkcji.
  • Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego na Węgrzech (ÖMKi)  prowadzi w gospodarstwie badania nad dawnymi odmianami zbóż, które można uprawiać metodami ekologicznymi.
  • Zaproszenie do udziału w seminarium nt. leśnictwa, które odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2021 r. Wymiana wiedzy, współpraca, edukacja, szkolenia i doradztwo mogą uwolnić społeczno-gospodarczy i środowiskowy potencjał lasów dla obszarów wiejskich UE. Seminarium ma na celu wzmocnienie systemów wiedzy i innowacji o leśnictwie w celu wspierania zrównoważonej gospodarki leśnej.
  • Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących danych o gospodarstwie, które zaplanowano na 9-10 grudnia 2021 r. Technologie cyfrowe i rozwiązania oparte na danych mogą pomóc rolnikom pracować bardziej precyzyjnie, wydajniej i w sposób zrównoważony. Warsztaty zgromadzą rolników i doradców, dostawców technologii, przedstawicieli grup operacyjnych, programu „Horyzont 2020” i innych innowacyjnych projektów.
  • Projekt MIXED –  wielopodmiotowy projekt programu Horyzont 2020 wspierający rozwój europejskich systemów rolnictwa mieszanego i agroleśnictwa. Systemy mieszane optymalizują wydajność i wykorzystanie zasobów, redukują emisje gazów cieplarnianych i wykazują większą odporność na zmiany klimatu dzięki uwzględnieniu korzyści i ograniczeń agronomicznych, technicznych, środowiskowych, ekonomicznych, instytucjonalnych, infrastrukturalnych i społecznych.
  • Do pobrania materiały z  19. Posiedzenia stałej podgrupy EIP-AGRI ds. innowacji w rolnictwie, które odbyło się w dniu 23 września 2021 r.
  • Film na temat agroekologii we Francji (z projektu Interreg NWE FABulous Farmers)

Więcej informacji na stronie SIR: https://sir.cdr.gov.pl/2021/10/13/pazdziernikowy-newsletter-eip-agri-juz-dostepny-zapraszamy-do-lektury/

 

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate  https://mailchi-mp.translate.goog/eip-agri/newsletter-on-agriculture-innovation-edition-95-oct2021?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=nui

 

Link do oryginalnej wersji newslettera  https://mailchi.mp/eip-agri/newsletter-on-agriculture-innovation-edition-95-oct2021

Skip to content