Forum Grup Operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Forum Grup Operacyjnych województwa  kujawsko-pomorskiego”

Operacja ma na celu popularyzowanie wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań między przedstawicielami Grup Operacyjnych.

Podczas pierwszego Forum Grup Operacyjnych z  województwa kujawsko-pomorskiego, planowana jest promocja i upowszechnianie rezultatów GO, a także konsultacje z przedstawicielami Grup i brokerami innowacji, sesje networkigowe, oraz podsumowanie działania „Współpraca” i przyszłości Grup Operacyjnych.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rolnictwo oczekuje nowych rozwiązań zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Wprowadzenie do praktyki w produkcji rolnej nowych innowacyjnych rozwiązań w obszarze wskazanym w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pozwoli na dalszy rozwój rolnictwa w Województwie kujawsko-pomorskim i wzmocni ideę transferu wiedzy od nauki do praktyki.

Dlatego też, tak ważna w tym przypadku jest rola brokera inicjująca promowanie dobrych praktyk i wymianie wiedzy pomiędzy konsorcjantami Grup Operacyjnych.

Organizacja Forum Grup EPI przyczyni się w znacznym stopniu do tworzenia sieci kontaktów i współpracy, usprawniających transfer wiedzy między nauką, a praktyką rolniczą. Dzięki wzajemnym kontaktom i interakcjom będzie możliwa  wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, problemów i przygotowanie się do wyzwań stojących aktualnie przed rolnictwem i obszarami wiejskimi woj. kujawsko- pomorskiego.

Skip to content