Konferencja,24 listopada – Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim – jak skuteczne tworzyć i rozwijać partnerstwa?

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na konferencję w trybie hybrydowym – stacjonarnie oraz online (wymagana rejestracja)

Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim
– jak skuteczne tworzyć i rozwijać partnerstwa?

Konferencja odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego
w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

24 listopada 2021 r.

link rejestracyjny – https://kpodr.clickmeeting.com/lokalne-partnerstwa-wodne-w-woj-kujawsko-pomorskim-jak-skuteczne-tworzyc-i-rozwijac-/register

Kontakt: Małgorzata Kołacz, tel. 52 386 72 40

Cele konferencji:

– Zapoznanie uczestników z efektami pracy nad tworzeniem Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW) w 2021 r. oraz planowane działania w 2022 r.

– Informacja o możliwościach wsparcia partnerów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Krajowego Planu Odbudowy i Planu Strategicznego WPR 2021-2027.

– Rozpoczęcie budowy sieci współpracy dla tworzonych w województwie kujawsko-pomorskim LPW.

Program konferencji:

10:00 – 10:15  Przywitanie uczestników konferencji

– dr Ryszard Kamiński, Dyrektor KPODR w Minikowie.

10:15 – 10:30  Tworzenie Lokalnych Partnerstw Wodnych w Województwie Kujawsko–Pomorskim – pierwsze doświadczania oraz planowane działania do 2023 r.

– dr Ryszard Zarudzki, Z-ca Dyrektora KPODR w Minikowie

10:30 – 11:00  Zasady funkcjonowania Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW)

Departament Klimatu i Środowiska (DKiŚ) – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11:00 – 11:30  Krajowy Plan Odbudowy – racjonalna gospodarka wodna – fundusze i zasady ich pozyskiwania – mała retencja wodna ze szczególnym uwzględnieniem Lokalnych Partnerstw Wodnych 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2022 r. (okres przejściowy) – wsparcie na inwestycje związane ze zwiększaniem możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w zlewniach rolniczych (poddziałanie 4.3)

Departament Klimatu i Środowiska (DKiŚ) – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

11:30 – 12:00  Zarządzanie zasobami wodnymi  w ramach WPR.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2022 r. (okres przejściowy). Poddziałanie:  5.1 Inwestycje w działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Racjonalna gospodarka wodna w ramach Planu Strategicznego od 2023 r. – Departament Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:00  Raport z przebiegu i prac tworzenia  Lokalnych Partnerstw Wodnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim  (w okresie 2020-2021 r.)

– Zenon Lewandowski – Ekspert do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich

13:00 – 13:20  Rola i zadania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w pracach nad tworzeniem  Lokalnych Partnerstw Wodnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim  ze szczególnym uwzględnieniem zlewni

– Grzegorz Smytry, Dyrektor RZGW w Bydgoszczy

13:20 – 13:40 System wsparcia tworzenia i funkcjonowania Lokalnych Partnerstw Wodnych w Polsce

– Katarzyna Boczek, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

13:40 – 14:00  Wsparcie finansowe dla racjonalnej gospodarski wodnej

– Radosław Kempinski,  Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski.

14:00 – 14:20 Regionalny Program Operacyjny (RPO) – zakres interwencji na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnienie małej retencji

– przedstawiciel UM w Toruniu

14:20 – 14:30 Projekt OPTAIN jako wsparcie procesu planowania działań małej retencji w zlewniach rolniczych

– Marek Giełczewski, SGGW w Warszawie

14:30 – 14:45 Dyskusja i podsumowanie konferencji

14:45 – 15:00 Obiad

 

Skip to content