Spotkanie informacyjno-szkoleniowe – TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonego naboru w ramach działania „Współpraca” na TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW.

Spotkanie odbędzie się hybrydowo 10 stycznia 2022 roku o godz. 10:00 w Minikowie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego oraz online w aplikacji Teams pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a51dffd564b5140859966892e737c8652%40thread.tacv2/1641219564610?context=%7b%22Tid%22%3a%2268bf1246-ab84-402a-b321-02c359260f4a%22%2c%22Oid%22%3a%22f365986b-f26b-4fd6-9fa4-5f84637386de%22%7d

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo:
– kto może skorzystać ze wsparcia,
– na co można przeznaczyć dotację,
– jakie warunki należy spełnić,
– jakie są zobowiązania po realizacji projektu,
– skonsultują Państwo swój pomysł z brokerem innowacji.

Do kogo skierowane jest spotkanie?
Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji m.in. na budowę, przebudowę, remont, sprzęt i wyposażenie przeznaczone do przetwórstwa. Możliwy jest także zakup samochodu dostawczego oraz sklepu internetowego.

Pomoc przyznawana jest w wysokości

  • 325 000 zł – w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,
  • 280 000 zł – w pozostałych przypadkach

Dofinansowanie wynosi 100%
Udział w spotkaniu jest bezpłatny oraz bez wcześniejszej rejestracji!

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z brokerem innowacji Panią Wioletą Lorenc
tel. 667 662 837, e-mail.: wioleta.lorenc@kpodr.pl

Skip to content