Lutowy numer newslettera EIP-AGRI

W lutowym  numerze newslettera EIP-AGRI m.in. następujące informacje:

  • Odbudowa relacji w krótkich łańcuchach dostaw – hiszpańska Grupa Operacyjna promuje krótkie łańcuchy dostaw żywności jako szansę dla rolnictwa rodzinnego i społecznego w regionie Madrytu.
  • Doradcy i AKIS w Słowenii – doradcy odgrywają kluczową rolę w systemach wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS), w których innowacyjne rozwiązania są współtworzone, szeroko udostępniane i wykorzystywane przez rolników, leśników, społeczności wiejskie, naukowców i inne osoby w ekosystemie innowacji. W słoweńskiej służbie doradczej, doradcy rolni współpracują ze wyspecjalizowanymi ekspertami, aby zmaksymalizować wymianę wiedzy i zaoferować szerokie spektrum wsparcia doradczego.
  • Podziękowania EIP-AGRI za otrzymane zgłoszenia uczestnictwa do nowych Grup Fokusowych – Prawie 250 osób zgłosiło się do 3 nowych grup fokusowych. Wybrani eksperci zostali już poinformowani.
  • UE uruchamia plan działania na rzecz pobudzenia gospodarki społecznej i tworzenia miejsc pracy.
  • Filmy z najlepszymi praktykami w dziedzinie leśnictwa przedstawiające najlepsze praktyki leśne z całej Europy.
  • Europejskie Żywe Laboratorium Agroekologiczne i Sieć Infrastruktury Badawczej – agroekologia może wzmocnić zrównoważony rozwój i odporność rolnictwa w obliczu wyzwań związanych ze zmianą klimatu, utratą różnorodności biologicznej, degradacją gleb. Projekt ALL-Ready w ramach programu „Horyzont 2020” pracuje nad przyszłą europejską siecią żywych laboratoriów i infrastruktur badawczych w celu przejścia na agroekologię. Ich pilotażowa sieć zostanie wkrótce uruchomiona.
  • Webinaria – „Sieć na rzecz innowacji” w regionie nordycko-bałtyckim – w okresie od lutego do maja 2022 r. Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Estonii i Finlandii organizują serię czterech internetowych warsztatów tematycznych (w języku angielskim). Warsztaty zaprezentują prawdziwe przykłady rolnictwa, produkcji żywności i obszarów wiejskich w regionie nordycko-bałtyckim. Uczestnicy mogą się spotykać, wymieniać wiedzą, a może nawet tworzyć nowe partnerstwa. Kolejne wydarzenie odbędzie się 15 marca.
  • Finansowanie Grup Operacyjnych w ramach programu „Horyzont Europa” – obecny program „Horyzont Europa” oferuje wiele możliwości dla Grup Operacyjnych. Mogą one być częścią ogólnounijnych projektów wielopodmiotowych lub sieci tematycznych i doradczych. Trzy konkretne tematy zorientowane na Grupy Operacyjne są obecnie otwarte. Wszystkie mają na celu połączenie rolników i doradców z całej Europy w celu wspierania systematycznej i regularnej wymiany wiedzy i innowacji zorientowanych na praktykę. Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 marca 2022 r.
  • Możliwości finansowania w ramach programu „Horyzont Europa” projektów dotyczących zdrowia gleby – obecnie w ramach programu „Horyzont Europa” odbywa się 8 otwartych zaproszeń do składania wniosków związanych z misją „Umowa w sprawie gleby dla Europy”. Całkowity budżet dostępny na te zaproszenia wynosi 62 mln euro. Tematy obejmują doradztwo glebowe, łączenie zdrowia gleby z odżywczą i bezpieczną żywnością, zachęty i modele biznesowe oraz tworzenie żywych laboratoriów w celu promowania zdrowia gleb.
  • Nagroda Horizon Impact Award 2022– w dniu 6 stycznia 2022 r. Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję nagrody Horizon Impact Award, nagrody przyznawanej projektom finansowanym przez UE, których wyniki wywarły wpływ społeczny w Europie i poza nią. Nagrody o wartości 25 000 € dla każdego zwycięzcy. Wnioski do 8 marca 2022 r.

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate

Skip to content