System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny

Celem projektu pn. „System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny” jest wytworzenie wysokojakościowej wieprzowiny pozyskiwanej od świń żywionych paszami niemodyfikowanymi genetycznie. Innowacyjny program żywieniowy będzie realną alternatywą dla hodowców/producentów trzody chlewnej, którzy dotychczas w żywieniu wykorzystywali komponenty paszowe pochodzące od roślin GMO.

W ramach operacji przewiduje się wykonanie zadań dotyczących wytworzenia z wieprzowiny produktów wysokojakościowych wolnych od GMO. Zadania polegać będą na wykorzystaniu aktualnej wiedzy, a także poszerzeniu jej o prace rozwojowe, polegające na wykonaniu doświadczeń żywieniowych na świniach rasy puławskiej w 7 gospodarstwach rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W etapie I operacji dokonano zakupów akcesoriów, wyposażenia, sprzętów i maszyn. Obecnie trwający etap drugi polega na wykonaniu prac rozwojowych obejmujących m.in. analizę bazy paszowej i pasz dostępnych w gospodarstwach, przeprowadzenie doświadczeń żywieniowych z wykluczeniem pasz genetycznie modyfikowanych, analizę wyników mięsności, wykonanie badań konsumenckich, a także ekonomicznych w gospodarstwach (czas trwania: 10 miesięcy). Trzeci etap będzie obejmował dalszą analizę bazy paszowej, doświadczenie żywieniowe, analizę ekonomiczną, opracowanie systemu jakości, opracowanie innowacyjnego programu żywieniowego, a także działania promocyjne i prezentujące wyniki i rezultaty projektu, m. in. podczas konferencji podsumowującej.

Obecnie grupa realizuje drugi etap projektu. W gospodarstwach wytypowano zwierzęta (lochy), których prosięta biorą udział w doświadczeniach żywieniowych, w których będą podlegały określonemu żywieniu (w zależności: paszami przemysłowymi lub paszami pochodzącymi z gospodarstw) do momentu zakończenia tuczu. Obecnie trwają również analizy składu mieszanek paszowych i komponentów pochodzących z gospodarstw oraz prace nad zaprojektowaniem systemu jakości, badaniami konsumenckimi oraz ekonomicznymi.

Skip to content