II i IV spotkania w procesie tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych

Od 30 maja br. odbywają się spotkania (III i IV) mające na celu utworzenie Lokalnych Partnerstw Wodnych w 7 powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. W pierwszej turze (spotkania III) przedstawiono uczestnikom doświadczenia i rezultaty procesu tworzenia LPW w woj. kujawsko-pomorskim oraz aktualne uwarunkowania prawne i finansowe ich tworzenia. Na kolejnych spotkaniach (IV) zaprezentowano efekty pracy zespołu ds. listy priorytetów inwestycyjnych i wywołano dyskusję nad wstępną listą priorytetów, poproszono uczestników o propozycję uzupełnień. Zapoznano słuchaczy z wzorem listu intencyjnego oraz propozycją regulaminu LPW (koncepcja funkcjonowania LPW). Spotkania kończono przyjęciem przez uczestników wstępnych ustaleń dotyczących koncepcji organizacyjnej LPW.


 

Warsztaty dla doradców ds. wody

W dniach 24 i 25 maja bieżącego roku w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Jandy Połczyńskiego w Minikowie odbyły się warsztaty pn. „Szkolenie animatorów Lokalnych Partnerstw Wodnych”. Finansowane w ramach operacji wpisanej do planu operacyjnego 2022-2023 „Lokalne Partnerstwa Wodne”. Uczestnikami warsztatów byli doradcy ds. wody. Moderatorami spotkania byli Magdalena Andrzejewska, coach & mentor & szkoleniowiec oraz Zenon Lewandowski, ekspert ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich. Był to drugi moduł z przewidzianych trzech, na którym zajmowano się znaczeniem komunikacji wewnątrz partnerstwa oraz formami komunikowania się partnerów. Zapoznano uczestników z zasadami budowania partnerskiej relacji oraz analizą zjawisk towarzyszących procesowi budowania partnerstwa i sposobami oddziaływania animatora na ten proces.


 

28 czerwca 2022 r o godzinie 11:00 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 odbyło się posiedzenie Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

            Celem planowanego posiedzenia było omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Lokalnych Partnerstw Wodnych oraz możliwościami pozyskiwania środków finansowych na projekty wypracowane w ramach Powiatowych Planów Wodnych. Ryszard Zarudzki, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych, Z-ca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie przedstawił sprawozdanie z realizacji prac Rady Partnerstw Wodnych. Natomiast Grzegorz Smytry, zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych, Dyrektor RZGW Wody Polskie w Bydgoszczy zapoznał  uczestników spotkania ze stanem zagrożenia suszą
w Wojewódzkie Kujawsko–Pomorskim. Ze stanem prac nad Lokalnymi Partnerstwami Wodnymi (LPW) w 2022 r. uczestników zapoznała Małgorzata Kołacz, Wojewódzki Koordynator d.s. LPW, KPODR w Minikowie. Na spotkaniu przedstawiono możliwości finansowania inwestycji wodnych z działań

  • 3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
  • 1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof – przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa
  • Krajowy Plan Odbudowy i zwiększenie odporności – wdrażanie działania B3.3.1.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie, dr inż. Ewy Kaneckiej-Geszke z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego ITP w Bydgoszczy o systemie wspomagania decyzji nawodnieniowych upraw rolniczych – Woda dla Kujaw oraz system dla precyzyjnego gospodarowania wodą – INOMEL.


Skip to content