Nowe publikacje opracowane i wydane przez EIP-AGRI

Broszura EIP-AGRI,  dotyczy tematyki innowacyjnych podejść wspierających konwersję na rolnictwo ekologiczne. W broszurze przedstawiono inspirujące i zakończone sukcesem przykłady ułatwiające pomyślną transformację na system rolnictwa ekologicznego oraz zidentyfikowano platformy i projekty działające na rzecz silniejszego i ekologicznego łańcucha wartości.

Link do pobrania broszury: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-organic-farming-innovative

 

8’ wydanie magazynu Agrinnovation EIP-AGRI dotyczy leśnictwa. Publikacja koncentruje się na ważnej roli ekosystemów leśnych w zakresie realizacji celów polityki Europejskiego Zielonego Ładu oraz powiązanym z nią strategii, w tym Bioróżnorodności oraz Leśnictwa.

Link do pobrania magazynu:  https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/agrinnovation-magazine-issue-n%C2%B0-8-may-2022

 

Skip to content