Wrześniowe wydanie newslettera Flesz SIR

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem newslettera Flesz SIR, zawierającym bieżące informacje z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, inspirujące inicjatywy i pomysły, nadchodzące wydarzenia oraz kwestie związane z finansowaniem opracowywanych i wdrażanych innowacyjnych rozwiązań.

Jednocześnie, uprzejmie przypominamy o zbliżającym się w dniu 19 września br. terminie zgłaszania swoich kandydatur do prac w nowych Grupach Fokusowych EIP-AGRI (Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa), w zakresie:

  • Enhancing the biodiversity on farmland through high-diversity landscape features (Zwiększenie bioróżnorodności na gruntach rolnych poprzez cechy krajobrazu o dużej różnorodności)
  • Social farming and innovations  (Rolnictwo społeczne i innowacje)
  • Recovery of abandoned agricultural lands (Odzyskiwanie opuszczonych gruntów rolnych)

Flesz-SIR-09-2022.pdf

Więcej informacji pod linkiem: EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych! (cdr.gov.pl)

Skip to content