II Krajowy Szczyt Grup Operacyjnych EPI – zapraszamy do udziału!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach #SIR organizuje „II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI”.
Celem wydarzenia jest ułatwienie nawiązywania kontaktów między polskimi Grupami Operacyjnymi, a także wymiana doświadczeń w realizacji projektów, które dotyczą opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej, przetwórstwie czy dystrybucji produktów rolno-spożywczych.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności Grupy Operacyjne EPI, które otrzymały wsparcie w ramach wszystkich dotychczasowych naborów dotyczących projektów badawczo-wdrożeniowych do działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , przedstawicieli Grup Operacyjnych, którzy oczekują na podpisanie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub są jeszcze w trakcie procesu oceny, a także inne zainteresowane tematyką wydarzenia osoby i podmioty.
➡️ Konferencja „II Szczyt Grup Operacyjnych EPI ”odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2022 r. w hotelu Novotel Warszawa Centrum, Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa.
➡️ Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg w pokojach 1-osobowych oraz wyżywienie, zgodnie z harmonogramem wydarzenia, oraz miejsca parkingowe dla uczestników.
➡️ Zgłoszenia uczestnictwa do dnia 11 listopada2022 r.
Ponadto dla zainteresowanych Grup Operacyjnych przygotowaliśmy do dyspozycji powierzchnię wystawienniczą, dzięki której będzie możliwość faktycznej prezentacji projektów i szerokiego upowszechniania ich działań oraz rezultatów. Zachęcamy do przywiezienia ze sobą ulotek, materiałów audiowizualnych, rollupów bądź innych materiałów informacyjno-promocyjnych.
Więcej informacji o konferencji, w tym program i karty zgłoszenia⤵️
Skip to content