II Forum Grup Operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego w Minikowie

21 listopada 2022 roku w Minikowie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło II Forum Grup Operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wydarzenie to miało na celu popularyzowanie wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w branży rolniczej, między przedstawicielami Grup Operacyjnych. Najwyższą frekwencją wykazali się przedstawiciele jednostek naukowych m.in. z Politechniki Bydgoskiej, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PAN. Nie zabrakło również rolników i przedstawicieli przedsiębiorców z branży rolnej i rolno-spożywczej.

W perspektywie finansowej PROW 2014-2020 odbyło się aż 6 naborów w ramach działania „Współpraca”, z czego cztery dotyczyły projektów badawczo-wdrożeniowych i dwa krótkich łańcuchy dostaw. Podpisano ponad 300 umów o dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 339 mln złotych. Instytucją zarządzającym tym działaniem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zatem nie mogło zabraknąć na Forum przedstawiciela tejże instytucji. Do dotychczasowych naborów odniósł się Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych Pan Marcin Zieliński. Przedstawił stan realizacji założeń działania Współpraca i omówił harmonogram oceny wniosków ostatniego naboru. Do 26 stycznia 2023 roku na stronie ARiMR ma pojawić się lista rankingowa grup operacyjnych, które otrzymają dofinansowanie w ramach VI naboru. Niestety pieniędzy nie starczy dla wszystkich, więc Grupy walczą w obronie każdego punktu w ocenie merytorycznej. Im więcej zdobytych punktów, tym większe prawdopodobieństwo na otrzymanie dofinansowania. Istnieje szansa na zwiększenie alokacji w ramach działania Współpraca, ale na ten moment ani Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie mogą niczego obiecać.

Ważnym tematem poruszonym w trakcie forum były Grupy EPI (europejskiego partnerstwa innowacyjnego) w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Temat ten został szczegółowo przedstawiony przez przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej (DWPR) oraz Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy (DICiTW). Co ważne, od teraz Grupy operacyjne trafiają pod opiekę DICiTW, co ogłosił w trakcie forum Pan Łukasz Tomczak Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW.

Organizacja corocznego Forum Grup EPI przyczynia się w znacznym stopniu do tworzenia sieci kontaktów i współpracy, usprawniających transfer wiedzy między nauką, a praktyką rolniczą. Dzięki wzajemnym kontaktom i interakcjom możliwa jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, problemów i przygotowanie się do wyzwań stojących aktualnie przed rolnictwem i obszarami wiejskimi.

Skip to content