Cykl wiosennych szkoleń pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja opracowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 27.02.2023 r. w Urzędzie Gminy Tłuchowo odbyło się szkolenie pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, z udziałem działaczy Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Lipnowskiego.

Otwarcia szkolenia dokonał przewodniczący LPW Pan Andrzej Pączkowski, który przywitał przybyłych gości, oraz przedstawił porządek zebrania. Następnie zabrała głos Pani Anna Czajkowska z KPODR Minikowo, która przedstawiła aktualne możliwości pozyskania funduszy na działania spółek wodnych i JST. Następnie członkowie LPW omówili plan pracy i główne działania do zrealizowania w 2023 roku przez partnerstwo. Zostali również poinformowani o najbliższych wydarzeniach dotyczących tematyki racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na problemy związane z ustaleniem właścicieli gruntów oraz na nieaktualną ewidencję urządzeń melioracyjnych. Podkreślili, że zaktualizowanie ewidencji należy zacząć od „zbadania terenu”.

Na zebraniu został poruszony również problem ze ściągalnością składek przez gminne spółki wodne. Członkowie LPW doszli do wniosku, że ściągalność składek powinna być powiązana z płatnościami obszarowymi, co poprawiło by skuteczność w sciąganiu składek. Na zakończenie szkolenia, członkowie LPW wysunęli wniosek, aby powstał zespół ekspertów, który będzie miał możliwości prawne do rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Lokalne Partnerstwa Wodne. Szkolenie miało charakter panelu dyskusyjnego zebranych członków rady LPW. Szkolenie odbyło się w miłej atmosferze, frekwencja dopisała.

Tekst, zdj. Cezary Mąkowski PZDR w Lipnie
Opracowanie: Anna Czajkowska KPODR Minikowo

Skip to content