Forum innowacji województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje „Forum Innowacji województwa kujawsko-pomorskiego”, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. w Minikowie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty- Połczyńskiego.

Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce.

Forum będzie okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, przedstawicieli grup operacyjnych EPI, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W programie zaplanowano m.in. omówienie zmian, które wprowadza Krajowy Plan Strategiczny, interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Odbędą się też sesje stolikowe, gdzie uczestnicy forum będą mogli w małych grupach omówić konkretne zagadnienia ze specjalistami z danej dziedziny.

Już niebawem na stronie ukaże się szczegółowy program wydarzenia.

Kontakt do koordynatora tel.: 667-662-837, e-mail: wioleta.lorenc@kpodr.pl 

 

Operacja własna realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie SIR, Plan Operacyjny na lata 2022–2023.

                               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Skip to content