Spotkanie i warsztaty pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja opracowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim organizuje drugie w 2023 r. spotkanie Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie to rozszerzone będzie o warsztaty pn. Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” na przykładzie Gospodarstwa Demonstracyjnego Pawła Barczaka, Wybranowo gm. Rojewo.

Celem posiedzenia Rady Partnerstw Wodnych będzie:
1. Przyjęcie sprawozdania z pracy zespołu ds. rekomendacji i postulatów zmian w prawie wodnym dotyczącym tworzenia, funkcjonowania i wsparcia dla spółek wodnych.

2. Wypracowanie rozwiązań na rzecz regionalnego porozumienia na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej (dla województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego).
 

Zajęcia warsztatowe pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” będą obejmować pokaz wybranych narzędzi i urządzeń w ramach melioracji szczegółowych w wodnym gospodarstwie demonstracyjnym.
Termin:
Spotkanie odbędzie się w Dwór Biesiadny, Rojewo 13, 88-111 Rojewo
18 kwietnia 2023 roku w godzinach od 10:00 do 14:00

 

PROGRAM:

Wtorek 18.04.2023 r.

10:00 – 10:15

Otwarcie spotkania i przywitanie członków Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych
Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski

10:00 – 10:.30

Relacja z prac Rady Partnerstw Wodnych w minionym okresie – Ryszard Zarudzki, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych, z-ca dyrektora KPODR
 Minikowie

– stan zorganizowania Lokalnych Partnerstw Wodnych w województwie
kujawsko-pomorskim na dzień 18.04.2023 r.

– wsparcie KPODR dla LPW w naszym województwie w 2023 r. (wsparcie w ramach sieci na rzecz innowacji – SIR).

10:30 – 11:00

Podsumowanie prac zespołu roboczego ds. postulatów zmian w prawie na rzecz spółek wodnych. – Jakub Skonieczny, przewodniczący Rady LPW Powiatu Toruńskiego, Gminna Spółka Wodna w Chełmży.

11:00 – 11:30

Przyjęcie uchwały dotyczącej wyników prac zespołu roboczego ds. rekomendacji
i postulatów zmian w prawie na rzecz spółek wodnych i szeroko pojętych melioracji
Ryszard Zarudzki, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Partnerstw Wodnych,
z-ca dyrektora KPODR w Minikowie.

11:30 – 12:00

Wystąpienia zaproszonych gości w sprawie regionalnego porozumienia na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej – przedstawiciele z województw pomorskiego (Wicewojewoda Pomorski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, przedstawiciele
z województwa łódzkiego i wielkopolskiego).

12:00 – 12:15

Przerwa. Przejazd autokarem do Gospodarstwa Demonstracyjnego

12:15 – 14:00

Wizyta w Gospodarstwie Demonstracyjnym, mała retencja w gospodarstwie rolnym (warsztaty) – Paweł Barczak, rolnik, członek LPW Powiatu Inowrocławskiego

– mała retencja w praktyce, melioracja korytowa, maszyny i narzędzia na rzecz retencji i melioracji

– pokaz wybranych maszyn i narzędzi i ich skuteczność przy konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych.

14:00 – 14:30

Podsumowanie spotkania zakończone wspólnym posiłkiem.

Serdecznie zapraszamy członków Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, JST, ich związki, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, spółki wodne i Lokalne Partnerstwa Wodne.
Zgłoszenia udziału będą zbierane do 13 kwietnia 2023 r.
Osoba do kontaktu:
Anna Czajkowska, tel. 52 367 236, 723 692 586, e-mail: anna.czajkowska@kpodr.pl

 

 

Skip to content