Kwietniowe wydanie biuletynu Europejskiej Sieci WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy

W bieżącym numerze m.in. następujące informacje:

  • Zdrowe i smaczne warzywa – ekologiczne warzywa, starannie uprawiane i zbierane zaledwie 30 km od Bukaresztu (Rumunia), dostarczane są konsumentom w mieście w dniu ich zbioru. Gospodarstwo rolne „Bio&Co” stosuje inspirujący model rolnictwa społecznego, tworząc miejsca pracy dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na danym obszarze.
  • 6 600 projektów grup operacyjnych planowanych na lata 2023–2027 – po zatwierdzeniu planów strategicznych WPR państw członkowskich planuje się, że finansowanie otrzyma łącznie 6 600 projektów grup operacyjnych. W chwili obecnej baza danych EIP-AGRI uwzględnia ponad 2 700 projektów grup operacyjnych, które były wspierane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich począwszy od 2014 r.
  • Innowacyjny biznes wiejski w Finlandii – fińskie przedsiębiorstwo wiejskie produkuje gryzaki skórzane i gryzaki dla psów.  Działania przedsiębiorstwa koncentrują się na tworzeniu miejsc pracy, zwłaszcza dla kobiet na obszarach wiejskich.
  • Podcast: zrównoważone zwalczanie szkodników – odcinek 20 podcastu DG Agri „Żywność dla Europy” koncentruje się na pestycydach: „Bardziej zrównoważone zwalczanie szkodników: jak wygląda przyszłość?” Posłuchaj wywiadu z belgijskim rolnikiem na temat integrowanej ochrony roślin, francuskim naukowcem zajmującym się alternatywnymi rozwiązaniami i Komisją Europejską na temat nowych przepisów i Zielonego Ładu.
  • Międzynarodowa konferencja AgriResearch 2023 – wydarzenie zapewni przegląd europejskich działań w zakresie badań naukowych i innowacji, oraz tego jakie przyniosły one korzyści rolnikom, leśnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich. Uczestnicy mogą przyczynić się do kształtowania programu badań naukowych UE w dziedzinie rolnictwa. Wydarzenie odbędzie się w dniach 31 maja-1 czerwca 2023 r. w Brukseli, program obejmuje również wizyty terenowe. Dostępna będzie transmisja na żywo. Rejestracja uczestnictwa do 1 maja.
  • Hiszpańskie grupy operacyjne ds. zdrowia zwierząt – Feuga (Fundacja Galicyjskiego Uniwersytetu-Przedsiębiorczości) zorganizowała wydarzenie prezentujące hiszpańskie grupy operacyjne pracujące nad zdrowiem zwierząt. TIRAC i MICOALGA-FEED pracowały nad zmniejszeniem ilości antybiotyków poprzez stosowanie alg w paszach dla królików w celu uniknięcia problemów trawiennych oraz stosowanie grzybów i suplementów mikroalg w paszach dla drobiu, które mają działanie przeciwdrobnoustrojowe.
  • Ankieta dotycząca marnotrawienia żywności – FOODRUS to projekt realizowany w ramach programu „Horyzont 2020”, którego celem jest stworzenie odpornych systemów żywnościowych w Europie dzięki rozwiązaniom o obiegu zamkniętym, które zapobiegają stratom i marnotrawstwu żywności. Ankieta obejmuje 3 kwestie: przyczyn i rozwiązań; bariery prawne i ekonomiczne; i najlepsze praktyki.
  • Dostarczanie zrównoważonych rozwiązań w zakresie upraw – CropLife Europe jest organizacją reprezentującą branżę środków ochrony roślin, współpracującą w celu znalezienia i promowania zrównoważonych, innowacyjnych, opartych na nauce rozwiązań w zakresie ochrony roślin. Ich doroczna konferencja odbyła się w dniach 7-8 marca 2023 r. Prezentacja jest już dostępna.
  • Nagrody UE w dziedzinie produkcji ekologicznej 2023 – w ramach unijnego planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej Komisja Europejska uruchomiła kolejną edycję unijnych nagród ekologicznych w 2023 r. Program ten wyróżnia osoby i podmioty opracowujące doskonałe, innowacyjne, zrównoważone i inspirujące rozwiązania. Kategorie obejmują m.in. najlepszego rolnika ekologicznego (mężczyzna/kobieta) i najlepsze MŚP przetwórstwa żywności ekologicznej. Zgłoszenia należy składać do 14 maja 2023 r.
  • Zdrowe gleby: Otwarte zaproszenia do składania wniosków Living Labs finansowane przez misję UE „A Soil Deal for Europe” – na stronie projektu Nati00ns, wspierającego implementację misji glebowej, udostępnione zostało narzędzie umożliwiające poszukiwanie partnerów międzynarodowych do projektów w zakresie tworzenia tzw. Żywych Laboratoriów (ang. Living Labs) oraz ich stref demonstracyjnych (ang. Lighthouses). Poszukiwanie partnerów dotyczy dwóch tematów w obrębie otwartego konkursu SOIL MISSION. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 20 września 2023 r.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate

 

Skip to content