Program EWA – wsparcie kobiet oraz ich działalności w branży rolno-spożywczej

Program Empowering Women in Agrifood, w skrócie EWA, to inicjatywa organizacji EIT Food, która ma na celu kompleksowe wsparcie kobiet oraz ich działalności w branży rolno-spożywczej.

EWA to unikalny program mentoringowy trwający 6 miesięcy, stworzony specjalnie dla kobiet z pasją, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć niezbędne narzędzia do rozwoju swoich pomysłów biznesowych i startupów. W ramach programu uczestniczki pracują z dedykowanym mentorem bądź mentorką, uczestniczą w szkoleniach i wydarzeniach, rozwijają umiejętności biznesowe oraz nawiązują wiele nowych kontaktów zarówno lokalnych jak i międzynarodowych.

Korzyści uczestniczenia w programie

  • Rozwój wiedzy i umiejętności – program EWA oferuje uczestniczkom dostęp do specjalistycznych szkoleń, mentorów i ekspertów z branży. Możesz zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwoju swojego pomysłu biznesowego.
  • Finansowe wsparcie – nagrody w programie EWA to 10 000 EUR dla najlepszego pomysłu. To dodatkowy impuls do rozwoju i wdrażania pomysłów biznesowych.
  • Współpraca z ekosystemem – program EWA łączy kobiety z ekosystemem startupowym, inwestorami, przedsiębiorcami i innymi kluczowymi graczami w branży rolno-spożywczej, aby pomóc im w rozwijaniu ich sieci kontaktów i pozyskiwaniu finansowania.

Obszary zainteresowania

  • Zrównoważone systemy żywnościowe – poszukiwanie rozwiązań, które opierają się na tworzeniu zrównoważonych systemów żywnościowych, w których zasoby żywieniowe są ponownie wykorzystywane, a składniki odżywcze zostają poddane recyklingowi.
  • Dywersyfikacja białek – poszukiwanie zróżnicowanych rozwiązań, które kształtują przyszłość konsumpcji białka, opartą na zrównoważonych, bezpiecznych i niedrogich źródłach białka.
  • Ukierunkowane odżywianie – wspieranie rozwoju spersonalizowanego podejścia do produktów żywieniowych i poradnictwa dietetycznego, aby przyczynić się do zmiany zachowań konsumentów w kierunku bardziej zdrowych i dostosowanych do potrzeb diet.
  • Śledzenie żywności za pomocą systemów cyfrowych – wspieranie technologii, które poprawiają bezpieczeństwo, wydajność i zrównoważony rozwój żywności. Szukamy rozwiązań, które optymalizują wykorzystanie i ponowne użycie materiałów lub zasobów, zwiększając zrównoważony rozwój i opłacalność łańcucha dostaw żywności.
  • Zrównoważone rolnictwo – wspieranie europejskich rolniczek w spełnianiu wymogów zrównoważonego rozwoju poprzez współtworzenie neutralnych klimatycznie, sprawiedliwych, odpornych i ekonomicznie opłacalnych praktyk rolniczych.
  • Zrównoważona akwakultura – przekształcanie sektora akwakultury poprzez zmniejszenie jego śladu węglowego, przejście na gospodarkę cyrkularną oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony żywności.

Program skierowany jest do osób, które:
1. Identyfikują się jako kobiety
2. Chcą rozwijać swój pomysł biznesowy lub startup (działający nie dłużej niż 2 lata) w branży rolno-spożywczej
3. Dotychczas nie otrzymały wsparcia finansowego lub inwestycji  przekraczającej 30 000 euro

Zachęcamy do udziału w programie! Zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz dostępny na stronie programu  otwórz
https://startuphub.pl/ewa/

Operatorem programu EWA – Empowering Women in Agrifood jest Fundacja StartupHub Poland. 

Skip to content