Majowy newsletter Europejskiej Sieci WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy.

Majowy newsletter Europejskiej Sieci WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy,

a w nim m.in.:

  • Inteligentna obora – holenderska Grupa Operacyjna EPI opracowała pilotażową koncepcję obory, w której świnie są monitorowane w czasie rzeczywistym za pomocą czujników usznych w formie kolczyków, aby była możliwa adaptacja warunków ich otoczenia do ich aktualnych potrzeb.
  • Grupy fokusowe sieci WPR UE spotykały się po raz drugi – trzy obecne funkcjonujące grupy fokusowe sieci WPR UE spotkały się po raz drugi w kwietniu i maju 2023 r. Więcej informacji o działaniach grup: zwiększanie różnorodności biologicznej na gruntach rolnych dzięki bardzo zróżnicowanym cechom krajobrazu (25–26 kwietnia, Słowenia), rolnictwo społeczne i innowacje (3-4 maja, Włochy), rekultywacja opuszczonych gruntów rolnych (22-23 maja, Polska).
  • Seminarium internetowe: Tworzenie interoperacyjnego oprogramowania rolniczego w systemie ATLAS – projekt ATLAS realizowany w ramach programu „Horyzont 2020” dotyczy innowacyjnego rolnictwa opartego na danych i rozwija otwartą sieć interoperacyjności dla zastosowań rolniczych.
  • Konferencja bioekonomiczna projektu COOPID – w dniu 31 maja w Brukseli odbędzie się wydarzenie prezentujące rezultaty projektu COOPID w ramach programu „Horyzont 2020”. Celem projektu COOPID było wspieranie rozwoju biogospodarki w sektorze rolno-spożywczym.
  • Analiza procesów innowacyjnych w Grupie Operacyjnej ArboNovateur – ważną częścią projektu i2020connect w ramach programu „Horyzont 2020” jest analiza różnych rodzajów procesów innowacyjnych. Dostępne jest wideo, które wyjaśnia, jak przeanalizować praktyczny przypadek za pomocą narzędzia o nazwie Spirala Innowacji, wykorzystując działania francuskiej Grupy Operacyjnej EPI „ArboNovateurs” jako studium przypadku.
  • Wzmocnienie przepływu wiedzy i innowacji –  cztery finansowane przez UE projekty, których celem jest wzmocnienie pozycji sektora wiejskiego w celu lepszego radzenia sobie z obecnymi wyzwaniami, połączyły siły, aby stworzyć wspólny biuletyn: ATTRACTISS, EU-FarmBook, modernAKIS i PREMIERE.
  • Living Labs sprosta wyzwaniom związanym z cyfryzacją w produkcji zwierzęcej – SustainIT to projekt ICT-Agri-Food ERA-NET wykorzystujący podejście Living Lab do badania baz danych związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt, identyfikowania barier dla cyfryzacji oraz angażowania interesariuszy łańcucha wartości we współprojektowaniu rozwiązań koncepcyjnych w celu przyjęcia rozwiązań ICT związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt.
  • Nowe technologie dla odpornego rolnictwa – trwa nabór wniosków w ramach programu EIC Accelerator Challenge, który wspiera MŚP, start-upy i firmy typu spinout w opracowywaniu i zwiększaniu skali przełomowych innowacji w celu wspierania odpornego rolnictwa.

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Skip to content