Praktyczne aspekty projektowania, wdrażania i utrzymania systemu HACCP w warunkach przetwórstwa rzemieślniczego – szkolenie

Link do szkolenia:

https://kpodr.clickmeeting.com/praktyczne-aspekty-systemu-haccp-w-warunkach-przetworstwa-rzemieslniczego/register

Platforma szkoleniowa Clickmeeiting

Szkolenie jest syntetycznym zebraniem treści związanych z systemem HACCP, definiowaniem pojęcia kultury i bezpieczeństwa żywności, a także zagrożeń wpływających na jego poziom tj. ich identyfikacji, źródła występowania i sposobów zapobiegania. Obejmuje elementy aktualnie obowiązującego prawodawstwa żywnościowego w aspekcie wymagań GMP/GHP i HACCP. Głównym elementem szkolenia są praktyczne ćwiczenia warsztatowe z zakresu tworzenia Planu HACCP, ze szczególnym uwzględnieniem analizy zagrożeń tj. szacowania poziomu zagrożenia, identyfikacji krytycznych punktów kontrolnych, a także elementów prowadzenia skutecznego monitorowania oraz działań korygujących.

Program:

9:00 – 9:10  

Przywitanie uczestników

9:10 – 9:55

Kultura i definicja bezpieczeństwa żywności, jakość żywności i prawodawstwo dotyczące jego zapewnienia

9:55 – 10:40

Zasady systemu HACCP i ich realizacja w warunkach rzemieślniczego/farmerskiego przetwórstwa żywności

10:40 – 10:50

Przerwa – 10 min

10:50 – 12:20

Zagrożenia zdrowotne wpływające na bezpieczeństwo żywności – identyfikacja, źródła występowania i sposoby zapobiegania

12:20 – 12:50

Przerwa – 30 min

12:50 – 14:20 

Praktyczne warsztaty tworzenia Planu HACCP – szacowanie ryzyka, identyfikacja CCP, tworzenie systemu monitorowania, prowadzenia działań korygujących oraz pętli kontroli jakości cz.1

14:20 – 14:30

Przerwa – 10 min
14:30 – 16:00   Praktyczne warsztaty tworzenia Planu HACCP – szacowanie ryzyka, identyfikacja CCP, tworzenie systemu monitorowania, prowadzenia działań korygujących oraz pętli kontroli jakości cz.2

Informacja o prowadzącym szkolenie – do pobrania:
Prowadzący szkolenie

 

Skip to content