Świadome i bezpieczne przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego – konferencja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na

konferencję pn.

„Świadome i bezpieczne przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego”

która odbędzie się 13 grudnia 2023 r. w formie hybrydowej:
stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Minikowie
oraz online na platformie Clickmeeting

Link do rejestracji na szkolenie online i w formie stacjonarnej:
https://kpodr.clickmeeting.com/swiadome-i-bezpieczne-przetworstwo-zywnosci-pochodzenia-zwierzecego/register

Program:

10:00-10:15
Powitanie uczestników konferencji
Dyrektor KPODR

10:15-11:00
Naturalne sposoby konserwacji żywności
dr hab. inż. Anna Marietta Salejda, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

11:00-11:45
Technologia  produkcji wędlin dojrzewających 
dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu

11:45-12:15
Przerwa kawowa

12:15-13:00
Zagrożenia dla zdrowia konsumentów w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego
dr hab. inż. Anna Marietta Salejda, Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu

13:00-13:45
Urzędowa kontrola w małym zakładzie produkcyjnym
Lek wt. Jacek Kucharski, Ekspert ds. Bezpieczeństwa żywności

13:45-14:15
Panel dyskusyjny

14:15-15:00
Obiad

Wykładowcy:

Dr hab. inż. Grażyna Krasnowska
prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pracuje na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności w Katedrze Rozwoju Funkcjonalnych Produktów Żywnościowych.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne realizuje w obszarach:

– zagadnień z zakresu technologii mięsa, w tym w szczególności związanych z charakterystyką, oceną jakości surowców rzeźnych i ich przetworów;
– projektowania przetworów mięsnych o cechach żywności funkcjonalnej;
– zarządzania jakością i bezpieczeństwem w produkcji żywności oraz kształtowaniem wiedzy i świadomości konsumentów.

W zakresie popularyzowania wiedzy i upowszechniania osiągnięć naukowych współpracuje z przemysłem żywnościowym prowadząc szkolenia kadry kierowniczej zakładów mięsnych, koordynując szkolenia z zakresu doradztwa rolniczego. Wykonała szereg ekspertyz na zlecenie producentów żywności dotyczące oceny procesów i jakości przetworów, jest ekspertem oceny projektów wdrożeniowych w przemyśle żywnościowym oraz doradcą w zakresie wdrażania systemów gwarantujących bezpieczeństwo w produkcji żywności. Uczestniczy w akcjach promocyjnych związanych z szerzeniem wiedzy konsumentów żywności.

 

dr hab. inż. Anna Marietta Salejda

Adiunkt w Katedrze Rozwoju Funkcjonalnych Produktów Żywnościowych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zainteresowania badawcze: 

– jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego
– niekonwencjonalne metody utrwalania żywności
– żywność projektowana
– systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym.

 

Jacek Kucharski
– lekarz weterynarii. W swoim życiu zawodowym zajmował się profilaktyką i leczeniem zwierząt, inseminacją, badaniem mięsa zwierząt rzeźnych i mięsa, ale przede wszystkim nadzorem urzędowym nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności pochodzenia zwierzęcego.

Ukończył studia wyższe na Wydziale Weterynarii w Olsztynie, studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa Żywności na SGGW w Warszawie, specjalizację zawodową w zakresie Higieny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz liczne krajowe i zagraniczne kursy i szkolenia z dziedziny technologii produkcji i bezpieczeństwa żywności.

W nadzorze urzędowym będąc inspektorem Inspekcji Weterynaryjnej, pracował na wszystkich szczeblach inspekcji, od poziomu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pruszczu Gdańskim, przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, do Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie, gdzie pełnił funkcję zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii. Był także ekspertem Unii Europejskiej w zakresie przeprowadzania audytów żywnościowych w krajach członkowskich UE.

Obecnie prowadzi firmę doradczą i szkoleniową w zakresie produkcji i technologii bezpiecznej żywności, tworzenia i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności ( w tym systemu HACCP ), eksportu i importu produktów spożywczych w skali globalnej. Doradza także w zakresie produkcji i obrotu paszami i karmą dla zwierząt, a także utylizacji produktów ubocznych.

Informacji udziela: Beata Chełminiak
tel. 723 692 545
beata.chelminiak@kpodr.pl

Skip to content