KONKURS

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Kobiety tworzą innowacje”, organizowanym w ramach #SIR przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.
Konkurs skierowany jest do:
➡ przedstawicielek nauki, działających na rzecz rolnictwa, tj. kobiet prowadzących badania naukowe oraz prace badawczo-wdrożeniowe, posiadające minimum status doktorantki,
➡ kobiet wdrażających nowatorskie rozwiązania w prowadzonej przez siebie działalności, której celem jest wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, tj.: prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie RP, lub prowadzące lub współprowadzące na terenie RP działalność gospodarczą, której zakres bezpośrednio lub pośrednio obejmuje/wspiera produkcję zwierzęcą, roślinną oraz przetwórstwo rolno-spożywcze.
💡 Kategorie konkursu:
1️⃣ Naukowczyni w produkcji roślinnej
2️⃣ Naukowczyni w produkcji zwierzęcej
3️⃣ Naukowczyni w przetwórstwie rolno-spożywczym
4️⃣ Innowacyjna rolniczka / przedsiębiorczyni wiejska
💰🏆 Nagrody:
I miejsce – nagroda w kwocie 6 000 zł brutto
II miejsce – nagroda w kwocie 4 500 zł brutto
III miejsce – nagroda w kwocie 3 000 zł brutto
Kapituła Konkursu ma prawo przyznać wyróżnienia w formie finansowej w kwocie nieprzekraczającej 1 500 zł brutto.
🗂 Zgłoszenia:
Kobiety zainteresowane udziałem w konkursie zgłaszają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny online do 2️⃣8️⃣ czerwca 2024 r.
Więcej informacji, w tym link do formularza zgłoszenia i regulamin⤵
Skip to content