„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.


6 lipca 2024 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR), odbyło się uroczyste  podsumowanie konkursu Agroliga 2024.

Podsumowania dotyczącego przebiegu konkursu w województwie kujawsko-pomorskim dokonał – dr Ryszard Kamiński. Złożył podziękowania uczestnikom konkursu, członkom komisji konkursowej oraz pracownikom Ośrodka.

Prezenterka przedstawiła uczestnikom spotkania informacje o regulaminie konkursu Agroliga. Zaprezentowała sylwetki mistrzów, wyróżnionych i laureatów konkursu województwa kujawsko-pomorskiego. Omówiła skalę prowadzonej działalności oraz dorobek poszczególnych podmiotów, ich zaangażowanie w działalność zawodową i społeczną.

Następnie dokonano uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień w dwóch kategoriach: rolnicy i firmy. Wręczenia dokonali: Łukasz Urbański dyrektor oraz wicedyrektorzy KPODR w Minikowie: dr Ryszard Kamińsk i Lidia Lewandowska. Gratulacje uczestnikom konkursu złożył Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Konkursie brali udział rolnicy oraz firmy, które wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. A podstawowym celem AgroLigi jest promocja dobrych przykładów w rolnictwie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy byli typowani przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego KPODR. Do finału wojewódzkiego konkursu Agroliga 2024 przechodziły podmioty, które wyróżniały się osiągnięciami i stosowanymi innowacjami.

Komisja wojewódzka 3-6 i 10 czerwca bieżącego roku oceniła zgłoszone podmioty i postanowiła przyznać:

W kategorii Rolnik tytuł mistrza konkursu Agroliga 2024 w województwie kujawsko-pomorskim

Waldemarowi Redzimskiemu z Franciszkowa

Pan Waldemar Redzimski prowadzi wraz z rodziną gospodarstwo o powierzchni 98 ha użytków rolnych. Gospodarstwo wyspecjalizowało się w produkcji mleka. Stado podstawowe liczy 110 krów mlecznych. Z gospodarstwa sprzedawane są również jałówki cielne hodowlane. Średnia wydajność z stada 12 000 l od sztuki. Wydajność z maja tego roku wyniosła 13 240 l. W gospodarstwie prowadzone są prace hodowlane w celu uzyskania mleka z betakazeiną A2A2, poprawy długowieczności i długości strzyków. Krowy mleczne są utrzymywane w systemie legowiskowym w oborze wolnostojącej z halą udojową typu rybia ość, 2×6. 2022 zakupiono robot sprzątający, wybudowano zbiornik na gnojowicę. Produkcja  roślinna ukierunkowana jest na zabezpieczenie bazy paszowej dla zwierząt.

W kategorii Rolnik wicemistrza konkursu Agroliga 2024 w województwie kujawsko-pomorskim

Bartoszowi Rolewiczowi z Okonina

Gospodarstwo położone jest w powiecie grudziądzkim na powierzchni 102 ha. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną: pszenicę, rzepak, burak cukrowy. W gospodarstwie przestrzegane są normy dobrej kultury rolnej, integrowanej ochrony, BHP. Na uwagę zasługuje zastosowanie rozwiązań usprawniających pracę w warsztacie naprawczym i magazynach.

W kategorii rolnik wyróżnieni w Konkursie Agroliga 2024 w województwie kujawsko-pomorskim zostali:

1. Katarzyna i Tomasz Dębowscy z Kolonii Bodzanowskiej
2. Agnieszka i Sławomir Duchewiczowie z Linne
3. Marcin Gwizdała z Broniewa
4. Kamil Jaworski z Sokołowa
5. Mateusz Łukaszewski z Arciszewa
6. Paweł Pączka z Trzemiętówka

W kategorii Rolnik laureatami konkursu Agroliga 2024 zostali:

1. Krzysztof Jasiński z Sumówka
2. Ryszard Jasiński z Sumina
3. Marek Kaczmarczyk z Podwieska
4. Mateusz Krawczyk z Płocicza
5. Piotr Kujawa z Pocierzyna
6. Dariusz Paweł Pietruszewski z Okręgu
7. Michał Sadowski z Wybczyka
8. Piotr Szablewski z Kruszyn-Rumunek
9. Tomasz Więzowski ze Strzelna Klasztornego

W kategorii Firma mistrzem konkursu Agroliga 2023 w województwie kujawsko-pomorskim została

Gminna Spółdzielnia ”Samopomoc Chłopska” z Pruszcza

Spółdzielnia została założona 1945 r. Członkami spółdzielni w 95 % są zawodowo czynni rolnicy. Działalność prowadzona jest na terenie gmin: Pruszcz, Dobrcz, Osielsko, Bukowiec i Cekcyn. Zatrudnione są 143 osoby. W skład spółdzielni wchodzą piekarnia, masarnia, młyn gospodarczy, stacja kontroli pojazdów, baza obrotu rolniczego, sieć sklepów detalicznych. Wyroby z zakładów uzyskiwały nagrody na Festiwalu Smaków w Grucznie, Grand Prix – Ligawka wędzona – smak regionu 2019, Smak roku – kiełbasa kociewska jak z weka, pasztet kociewski z ziarnami, polędwiczki swojskie, kiełbasa krucha. Spółdzielnia otrzymała puchar Dyrektora Generalnego KOPWR 2023 r. w konkursie To mi smakuje  za kiełbasę kruchą.

W kategorii Firma wicemistrzem konkursu Agroliga 2024 w województwie kujawsko-pomorskim została firma

Swimer Łukasz Otremba z Torunia

Firma została założona w 2008 r. Firma położona jest na terenie byłego parku przemysłowego Elana. Obecnie produkuje wysokiej jakości zbiorniki do magazynowania
i dystrybucji płynów takie jak :paliwapłynne,woda, nawozy azotowe .AdBlue oraz substancje chemiczne. Pan Lukasz Otremba właściciel firmy podkreśla, że wyznacznikiem firmy jest wykwalifikowana kadra, wysoka jakość produktów potwierdzona certyfikatami, długofalowy, stabilny rozwój oraz wsłuchiwanie się w potrzeby klientów. Od 2019 r Firma Swimer jest laureatem tytułu Godła Promocyjnego Teraz Polska

W kategorii Firma wyróżnione w konkursie Agroliga 2024 w województwie kujawsko-pomorskim zostały firmy:

1. Magdaleny Goral z Bielaw
2. Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o.
3. Morawscy Sp. z o.o. z Grochowisk KsiężychKonkurs finansowany jest w ramach operacji pt. „Wspieranie rozwoju rolnictwa poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych”.

Operacja realizowana jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Małgorzata Kołacz

KPODR w Minikowie

 

Skip to content