Monitoring występowania chorób jabłoni-Lisewo Kośc., Starorypin

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

W dniu 6 czerwca w Lisewie Kościelnym i 7 czerwca w Starorypinie, w ramach dofinansowania ze środków SIR, odbyły się warsztaty na temat „Monitoring występowania chorób na plantacjach jabłoni chorób ze szczególnym uwzględnieniem parcha jabłoni”. Warsztaty prowadziła prof. Anna Bielenin  z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Na warsztatach przedstawiono warunki klimatyczne występujące w obrębie upraw, zagrożenie ze strony chorób i szkodników. zaprezentowano działania dążące do ograniczenia ilości wykonywanych zabiegów. Działania te odnosiły się również do zwalczania parcha jabłoni, najgroźniejszej choroby atakującej jabłonie. W precyzyjnym wyznaczaniu terminów zwalczania tej choroby pomocne jest korzystanie z systemów sygnalizacji bazujących na wskazaniach stacji meteorologicznych. W czasie spotkania przedstawiono komputerowe modele w tym program RIM-pro pozwalający na bieżąco monitorować przebieg rozwoju parcha.

 

Lisewo Kościelne

Starorypin

 

Skip to content