Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym

W dniach 22-23 czerwca 2017 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował dwudniowy wyjazd szkoleniowy dla rolników oraz doradców pt. "Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym"  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Celem wyjazdu szkoleniowego było upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie doboru odpowiedniej odmiany w rolnictwie zrównoważonym – dostosowanej do warunków lokalnych, w jakich posiadają gospodarstwa oraz ułatwianie kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, a pracownikami naukowymi i zachęcanie do współpracy w tym zakresie. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy oraz doradcy z województwa kujawsko-pomorskiego.

W pierwszym dniu wyjazdu, uczestnicy wzięli udział w „Dniach Pola” w Strzelcach organizowanych przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR oraz BASF Polska Sp. z o.o. Ideą przyświecającą „Dniom Pola” jest popularyzacja wśród producentów rolnych nowych odmian roślin rolniczych oraz szeroko pojętych środków i narzędzi produkcji rolniczej. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się w ten sposób z poletkami ponad 100 odmian najważniejszych gatunków rolniczych, na których prezentowane były różne warianty optymalnej ochrony roślin. Ponadto uczestnicy wyjazdu zostali oprowadzeni przez pracownika Hodowli Roślin Strzelce po wszystkich poletkach, dzięki czemu mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące doboru odmian. Podczas „Dni Pola” uczestnicy mięli możliwość spotkania się również z ekspertami ds. ochrony roślin, uprawy, itp. Ponadto została zaprezentowana oferta producentów i dystrybutorów maszyn rolniczych, producentów nawozów, materiału siewnego oraz innych środków do produkcji rolnej. Następnie odbyła się wizyta w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie gdzie uczestnicy zwiedzili pola produkcyjne Zakładu Doświadczalnego w Radzikowie oraz poletka doświadczalne. Wśród poletek doświadczalnych przedstawiciele Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin przedstawili uczestnikom: kolekcję owsa, pszenżyto heterozyjne z cytoplazmą PAMPA oraz poletka doświadczalne Zakładu Fitopatologii z efektami porażenia zbóż przez różne choroby. Pod koniec tego dnia odbyły się również dwa wykłady w sali konferencyjnej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji roślin w Radzikowie. Podczas wykładów przedstawiciele IHAR-u zaprezentowali uczestnikom zalety, jakie wynikają ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego oraz innowacyjne technologie w uprawie zbóż i rzepaku.

W drugim dniu odbyła się wizyta w Zakładzie Doświadczalnictwa w Falentach, który podlega pod Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach k/Warszawy. Podczas tej wizyty uczestnicy wysłuchali prezentacji pracownika Zakładu Doświadczalnictwa o wykorzystaniu roślin bobowatych w zrównoważonym rolnictwie oraz zwiedzili poletka doświadczalne na których znajdowały się użytki zielone z roślinami bobowatymi w różnym stopniu nawożenia: mineralnym, organicznym lub bez.

Agnieszka Szczepańska

KPODR Minikowo Oddział w Zarzeczewie

Fot. A. Szczepańska

 

Skip to content