Wymogi środowiskowe a dochodowość gospodarstw mlecznych – relacja

W ramach realizacji projektu „Wymogi środowiskowe a dochodowość gospodarstw mlecznych” hodowcy bydła mlecznego z województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczyli w dwudniowym wyjeździe studyjnym (22-23 maja) i warsztatach (19 i 21 czerwca), podczas których zaprezentowano najnowsze rozwiązania w produkcji bydła mlecznego.

Wizyta w gospodarstwie w Aleksandrowie –​ 22 maja

Firma „Mróz” posiada 5 ferm bydła mlecznego. Na jednej z ferm, w Aleksandrowie, liczącej 1 500 sztuk pogłowia bydła mlecznego, głównym zootechnikiem jest pani Alicja Walczak, która poprowadziła dla nas warsztaty pn. „Spełnienie wymogów środowiskowych i bilansowanie pasz warunkiem poprawy dochodowości gospodarstw mlecznych”. W gospodarstwie bydło utrzymywane jest głównie pod wiatami. W okresie zimowym, w wiatach rozstawiane są zasłony lub stawiany mur ze słomy zabezpieczający zwierzęta przed mroźnymi wiatrami. Poidła są podgrzewane. Wg pani Alicji bydło doskonale radzi sobie w tych warunkach, nie ma problemów z chorobami (ketozą, przemieszczeniem trawieńca). W oborach utrzymywane są tylko krowy przed wycieleniem i jałówki – z możliwością wyjścia na wybieg zewnętrzny. W gospodarstwie od niedawna działa nowoczesna hala udojowa 2×24 stanowiska bok w bok, która docelowo ma obsługiwać ponad 1 000 krów. Podczas warsztatów uczestnikom zaprezentowano halę udojową podczas pracy. Gospodarstwo w Aleksandrowie dynamicznie się rozwija – docelowo pogłowie bydła mlecznego w gospodarstwie ma liczyć 2 500 sztuk.

Podczas warsztatów odbyła się również prelekcja nt. wpływu nowoczesnego systemu monitoringu „Smartbow” na poprawę dobrostanu i zdrowotności bydła. Zaprezentowane zostały również nowoczesne systemy kontroli zdrowia i żywienia krów oraz wykrywania rui.

W czasie naszej wizyty w gospodarstwie odbywał się Narodowy Dzień Mlecznej Farmy, podczas którego uczestnicy mogli obejrzeć pokaz pracy maszyn do zbioru zielonek i wysłuchać porad dotyczących przygotowania paszy z lucerny, traw i innych roślin motylkowych.

Wizyta w Sano Agrar Institut –​ 23 maja

W Sano Agrar Institut w Lubiniu odbyły się warsztaty pn. „Innowacyjne rozwiązania w hodowli bydła mlecznego i pozyskiwaniu mleka”, które poprowadził dr Ryszard Kujawiak – od 25 lat główny doradca w firmie. Gospodarstwo liczy około 1 300 krów mlecznych o wydajności około 12 000-13 000 litrów w laktacji. Krowy utrzymywane są w nowoczesnych oborach wolnostanowiskowych wyposażonych w kurtyny i automatyczne doświetlanie wykorzystywane w okresie jesienno-zimowym oraz w długie piodła dostosowane do obsady zwierząt. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesną halę udojową karuzela na 60 stanowisk. Podczas warsztatów uczestnicy mogli zobaczyć halę w czasie doju. W gospodarstwie krowy dojone są trzykrotnie. W gospodarstwie znajduje się także nowoczesny wóz paszowy Santrak. Wóz ten wyposażony jest w nowoczesne rozwiązania techniczne m.in. turbo-ślimak, co optymalizuje wynik mieszania i zapewnia równomierny wysyp paszy. Uczestnicy mogli zobaczyć wóz podczas pracy.

Warsztaty z robotyzacji w gospodarstwie Hendripol –​ 19 i 21 czerwca

Właścicielem gospodarstwa liczącego ponad 400 krów mlecznych jest pan Arend Jan Hendriks. W gospodarstwie zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań upraszczających pracę i zarządzanie stadem. Podczas warsztatów uczestnicy zobaczyli, między innymi: system doju Lely Astronaut A4, podgarniacz paszy Juno 100, robota do usuwania odchodów zwierzęcych Discovery, system oświetlenia L4C, wanny do kąpieli racic Walkway, a także T4C Inherd, który zapewnia właścicielowi dostęp do informacji o stadzie z dowolnego miejsca w oborze.

Zarówno podczas wyjazdu studyjnego, jak i warsztatów uczestnicy wysłuchali wykładu Aleksandra Bomberskiego „Partnerstwo w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – zasady i korzyści wynikające z partnerstwa oraz możliwości utworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz  innowacji w ramach Działania "Współpraca" PROW 2014-2020".

 

tekst i fot.

Marta Lewandowska

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

Oddział w Przysieku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Skip to content