Współpraca i innowacja drogą do sukcesu w farmerskiej produkcji sera

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na konferencję pn. „Współpraca i innowacja drogą do sukcesu w farmerskiej produkcji sera”która odbędzie się 16 października 2018 r., w godzinach od 9:00-15:30 w sali konferencyjnej KPODR przy hotelu Gęsia Dolina w Minikowie. Jest to konferencja podsumowująca dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie”.

Celem spotkania jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu: organizacyjnych aspektów tworzenia partnerstw w obszarze produkcji rolniczej i małym przetwórstwie, krótkich łańcuchów dostaw, produktu regionalnego jako wartości ekonomicznej, tradycji serowarskich województwa kujawsko-pomorskiego, wymagań higienicznych i sanitarnych w farmerskiej produkcji sera, marketingu i komercjalizacji produktów regionalnych.

Do udziału zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego: kujawsko-pomorskiego: rolników, producentów rolnych, osoby działające w sektorze rolno-przetwórczym, członków organizacji i stowarzyszeń, przedstawicieli LGD oraz doradców rolnych.

 

DO POBRANIA (karta zgłoszeniowa, program konferencji):

Karta zgłoszeniowa konferencja 16.10.2018

program konferencji 16.10.18

 

Osoba odpowiedzialna: Beata Chełminiak 723 692545, 52/386 72 13, beata.chelminiak@kpodr.pl

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content