Program azotanowy, nowe wyzwania dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące ochrony wód – wyjazd studyjny do Holandii

 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje wyjazd studyjny do Holandii pt. „Program azotanowy, nowe wyzwania dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące ochrony wód – wyjazd studyjny do Holandii”, który odbędzie się w dniach od 26 do 28 czerwca 2019 roku. Wyjazd ten jest skierowany dla rolników, doradców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji wspierającej rozwój rolnictwa z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zajmują się produkcją roślinną oraz zwierzęcą.

Głównym celem operacji jest podnoszenie świadomości i kształtowania właściwych postaw u 12 rolników i 10 doradców w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez wsparcie we wdrażaniu  „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Wyjazd studyjny ma za zadanie przekazać uczestnikom informacje o najnowszych rozwiązaniach dotyczących ochrony wód oraz oddziaływaniu produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne na przykładzie Holandii – państwa w Unii Europejskiej, które od 2015 roku zdecydowało się na zastosowanie programu ograniczającego odpływ azotu ze źródeł rolniczych na terytorium całego kraju.

W planowanej operacji nastąpi wsparcie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez wizytacje uczestników operacji w nowoczesnych holenderskich gospodarstwach rolnych, które zajmują się produkcją zwierzęcą oraz roślinną, przy czym od 2015 roku muszą spełniać wymagania Dyrektywy Azotanowej w kontekście ochrony wód przed szkodliwymi azotanami ze źródeł rolniczych. Holenderskie gospodarstwa, które uczestnicy operacji odwiedzą, będą dla nich doskonałym przykładem w jaki sposób można racjonalnie gospodarować nawozami naturalnymi pochodzącymi z hodowli trzody chlewnej oraz bydła. Poznają sposoby separacji obornika oraz zwiedzą firmę pieczarkarską, która współpracuje z rolnikami holenderskimi. Transfer wiedzy nastąpi także poprzez spotkanie z przedstawicielami Sieci Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa EIP-AGRI, którzy na co dzień zajmują się kontrolą przestrzegania procedur Dyrektywy Azotanowej w gospodarstwach.

karta-zgłoszenia Holandia – do pobrania

Zgłoszenia do 18 czerwca 2019 należy przesłać na adres mailowy lub pocztowy: KPODR Oddział w Zarzeczewie, ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3.

O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decydują kryteria wyboru oraz dodatkowo kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie określonych kryteriów wyboru.

Osoba odpowiedzialna za organizacje i zapisy: Agnieszka Szczepańska tel.  54 255 06 35 lub e-mail: agnieszka.szczepanska@kpodr.pl

Skip to content