Konferencja „Innowacje w uprawie rzepaku”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja zorganizowana przez Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Konferencja pod nazwą Innowacje w uprawie rzepaku

Podczas Międzynarodowego Dnia Rzepaku „Eurorzepak 2019” w Minikowie 23.05.20119 r. odbyła się konferencja „Innowacje w uprawie rzepaku”.

Udział wzięli rolnicy, przedsiębiorcy i doradcy rolni z województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele nauki. W wydarzeniu brał również udział pan Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W debacie która jest częścią tej konferencji udział wzięli dodatkowo przedstawiciele europejskich związków producentów roślin oleistych (EOA) oraz rolników i ekspertów ds. uprawy rzepaku.

Poruszane problemy związane były z innowacjami w uprawie rzepaku, produkcją biopaliw oraz nawożeniem rzepaku w skrajnych warunkach atmosferycznych. Przeprowadzono również prezentacje polowe odmian rzepaku oraz systemów ochrony rzepaku.

Ramowy program konferencji:

9:00-10:00 Rejestracja uczestników konferencji

10:00-10:15 Otwarcie konferencji

10:15-11:15 Nawożenie rzepaku ozimego w ekstremalnych warunkach pogodowych – dr Witold Szczepaniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11:15-13:15 Przerwa kawowa

13:45-15:15 Dyskusja i podsumowanie

15:15-16:00 Zwiedzanie kolekcji odmian rzepaku ozimego

Marcin Skrok
Broker innowacji

Zwiedzanie kolekcji odmian rzepaku ozimego

Foto: Jarosław Domiński
KPODR w Minikowie

Skip to content