Wyjazd studyjny „Innowacyjny wypas – nowoczesne metody stosowania wypasu bydła zwiększające dochodowość gospodarstw rolnych” Niemcy, Polska 24-25.09.2019r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie realizuje operację pn. „Innowacyjny wypas – nowoczesne metody stosowania wypasu bydła zwiększające dochodowość gospodarstw rolnych” w ramach której odbędzie się wyjazd studyjny do Niemiec i Polski w dniach 24.09.2019 – 25.09.2019,  na który zapraszamy rolników, doradców, pracowników  uczelni i jednostek naukowych, przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorstw, przedstawicieli grupy operacyjnej Zielone Mleko, przedstawicieli jednostek zainteresowanych utworzeniem nowej grupy operacyjnej mającej na celu wdrożenie wypasu.

Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 20 uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie opłacalności stosowania wypasu w rolnictwie, poprawa współpracy w istniejącej grupie operacyjnej oraz nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami jednostek chcących utworzyć nową grupę operacyjną. Cel operacji zostanie zrealizowany poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu dobrostanu, żywienia, a także najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w wypasie co przełoży się w przyszłości na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw.

Nabór trwa do 20.09.2019. Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy dostarczyć (poczta, e-mail, osobiście) na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią, z dopiskiem „Wyjazd studyjny – Wypas”, lub marcin.skrok@kpodr.pl (skan z podpisem). O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta-zgłoszeniowa wyjazd studyjny – 24-25.09.2019 – do pobrania

 

Ramowy program wyjazdu

Dzień 1 (24 września 2019 r.)
− Wyjazd z Minikowa do Niemiec
− Śniadanie w trasie
− Drugie śniadanie – lunch box
− Przyjazd do gospodarstwa pokazowego około godziny 11:00-12:00
− Wizyta w gospodarstwie w godzinach 12:00-15:30, prezentacje, wykłady, dyskusja
− Obiad w trasie
− Dojazd do hotelu (na trasie przejazdu do gospodarstwa w Juchowie)
− Zameldowanie w hotelu
− Kolacja
− Nocleg

Dzień 2 (25 września 2019 r.)
− Śniadanie
− Wyjazd do gospodarstwa pokazowego w Juchowie
− Drugie śniadanie
− Godzina 11:00-14:00 prezentacja gospodarstwa w Juchowie
− Obiad
− Godzina 14:30-16:00 zajęcia i dyskusja zorganizowana na terenie gospodarstwa w Juchowie przez Katedrę Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
− Powrót do Minikowa

Program wyjazd studyjny 24-25.09.2019 pdf – do pobrania

Osoba odpowiedzialna za organizację i zapisy: Marcin Skrok, tel. 506 392 900, e-mail: marcin.skrok@kpodr.pl

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operację w ramach  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Plan operacyjny na lata 2018-2019

Skip to content