Środki biologiczne zastępujące związki chemiczne w uprawie pszenicy

Aktualnie obserwuje się rosnącą odporność i oporność szkodników i patogenów na środki chemiczne stosowane w uprawie roślin. Niepokojący jest też ich wpływ na środowisko w tym inne organizmy żywe.

W celu rozwiązania tego problemu powstała w Wielkiej Brytanii grupa operacyjna w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (Eip-Agri) pod nazwą Crop Health North.

Celem działania grupy jest zbadanie przy współpracy rolników i naukowcy skuteczności produktów syntetycznych i „biologicznych” w zwalczaniu chorób różnych odmian pszenicy, przy jednoczesnej ocenie ich wpływu na plon i jakość plonu.

Liderem grupy jest Yorkshire Agricultural Society, a w składa wchodzą naukowcy, organizacje rządowe i rolnicy z Wielkiej Brytanii. Należy podkreślić że w projekcie tym od początku uczestniczyli rolnicy i ich zdanie było znaczące podczas projektowania planu działania grupy. To dzięki opiniom przekazywanym przez rolników naukowcy zaczęli badać bioprotektanty. Bioprotektanty to substancje występujące w naturze, dzięki czemu łatwo ulegają rozkładowi i eliminacji ze środowiska.

Grupa operacyjna podjęła testy i prace w trzech gospodarstwach rolnych, w których prowadzone są uprawy i badania. W ramach projektu przetestowano odmiany pszenicy jarej – Willow i Mulika oraz odmiany pszenicy ozimej – Skyfall, Leeds i Sundance. W latach 2017-2019 oceniono i porównano trzy zbiory. Monitorowano uprawy, wdrażano środki ochrony biologiczne, chemiczne oraz połączenie środków biologicznych i chemicznych. W badaniu uwzględniono również różne stanowiska i różne warunki klimatyczne. Wykazano że bioprotektanty w zakresie ochrony przed chorobami grzybiczymi działały równie skutecznie jak środki syntetyczne.

Grupa planuje kontynuować badania i rozszerzyć je na inne uprawy i warunki środowiskowe oraz efekty drugorzędowe środków biologicznych, nie oceniane przy pierwszym badaniu.

Wyniki zostały już rozpowszechnione w Wielkiej Brytanii zaineresowanym stronom.

W Polsce trwają prace w wielu ośrodkach nad bioprotektantami. W niektórych z nich uczestniczy Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie współpracując z jednostkami naukowymi z województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tekst: Marcin Skrok

Zdjęcie: https://pixabay.com/

Źródła:

NEWSLETTER Eip-Agri 04.2020

www.crophealthnorth.co.uk

Skip to content