Etap wojewódzki Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2020 r.

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn.: Upowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym.

Grupa docelowa: rolnicy ekologiczni, rolnicy zainteresowani przestawianiem gospodarstw na ekologiczny system produkcji, przedstawiciele doradztwa rolniczego

Celem operacji jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Podjęta inicjatywa ma na celu pomoc rolnikom w zdobywaniu wiedzy, doświadczenia oraz kontaktów
w celu rozwoju swoich gospodarstw. Poprzez rozwój istniejących gospodarstw ekologicznych nastąpi popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego wśród innych rolników jak i całego społeczeństwa. Koncentrowanie się na przetwórstwie produktów ekologicznych jest niezwykle ważne nie tylko ze względu na poszerzenie oferty dostępnych produktów na rynku lokalnym, ale również ze względu na lepszy wynik finansowy gospodarstwa, co w konsekwencji przełoży się na rozwój rolnictwa ekologicznego. Głównym zamierzeniem operacji jest dostarczenie
i upowszechnianie wiedzy na temat tworzenia sieci współpracy partnerskiej, co pozwoli na podejmowanie przez rolników oddolnych decyzji o zorganizowanej formie współdziałania lokalnych producentów ekologicznych. Realizacja operacji umożliwi wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy uczestnikami wyjazdu, wizytowanymi rolnikami oraz podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego.

W ramach operacji odbędzie się:

Etap wojewódzki Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2020 r.

Wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych w województwie lubelskim i podkarpackim oraz do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Do pobrania:

Skip to content