Innowacyjne rozwiązania w zakresie postępu biologicznego i ochrony przed patogenami w agrotechnice ziemniaka. Szkolenie – Grubno

„Program dla polskiego ziemniaka. Bioasekuracja oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie agrotechniki, ochrony i przechowalnictwa ziemniaka”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zaprasza na szkolenie:

Innowacyjne rozwiązania w zakresie postępu biologicznego i ochrony
przed patogenami w agrotechnice ziemniaka.
Monitorowanie agrofagów ziemniaka – ocena zdrowotna odmian.

które odbędzie się 4 września 2020 r.
w Grubnie, Gospodarstwo Rolne (świetlica wiejska oraz kolekcja)

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 31.08.2020 r.

pod nr tel. 506 392 682 lub e-mail: marek.radzimierski@kpodr.pl

Skip to content