Wyjazd studyjny – województwo lubelskie i podkarpackie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 12-17 października br. organizuje Wyjazd studyjny w ramach operacji „Upowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk
w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym” – województwo lubelskie i podkarpackie
Operacja własna realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie SIR, Plan Operacyjny na lata 2020–2021.

W ramach programu wyjazdu studyjnego zaplanowano:

– wykłady w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG):

1. Organizacja i specyfika produkcji ekologicznej, kluczowe elementy agrotechniki wybranych grup roślin. Dr hab. Krzysztof Jończyk

2. Gospodarowanie składnikami pokarmowymi oraz kształtowanie żyzności gleby w rolnictwie ekologicznym. Dr hab. Krzysztof Jończyk

3. Jak skutecznie chronić i zwiększać różnorodność biologiczną w rolnictwie, znaczenie bioróżnorodności w gospodarstwie ekologicznym. Dr hab. Beata Feledyn – Szewczyk prof. IUNG – PIB

4. Dobór odmian wybranych grup roślin w rolnictwie ekologicznym. System Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego – EDO. Dr hab. Beata Feledyn – Szewczyk prof. IUNG – PIB

– wizyta w gospodarstwie ekologicznym Tomasza Obszańskiego „Barwy Zdrowia”;

– wizyta w gospodarstwie ekologicznym Agnieszki i Tadeusza Rolnik;

– wizyta w Centrum Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (zwiedzanie muzeum i prelekcja).

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do 20 osób dorosłych, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, wpisujących się w grupę docelową:

– rolnik ekologiczny,

– przetwórca ekologiczny,

– rolnik konwencjonalny zainteresowany systemem rolnictwa ekologicznego,

– doradca rolny.

Nabór:

Nabór trwa do 07 października 2020.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową proszę dostarczyć na adres e-mail: joanna.szczesna@kpodr.pl (skan z podpisem) z dopiskiem „Wyjazd studyjny – Lubelskie i Podkarpackie”.

O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z Covid-19 i możliwymi obostrzeniami, informujemy, że lista uczestników wyjazdu może zostać zredukowana.

Cel przedsięwzięcia

Celem operacji Upowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy
i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Podjęta inicjatywa ma na celu pomoc rolnikom w zdobywaniu wiedzy, doświadczenia oraz kontaktów w celu rozwoju swoich gospodarstw. Poprzez rozwój istniejących gospodarstw ekologicznych nastąpi popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego wśród innych rolników jak i całego społeczeństwa. Koncentrowanie się na przetwórstwie produktów ekologicznych jest niezwykle ważne nie tylko ze względu na poszerzenie oferty dostępnych produktów na rynku lokalnym, ale również ze względu na lepszy wynik finansowy gospodarstwa, co w konsekwencji przełoży się na rozwój rolnictwa ekologicznego. Ze względu na to, że proces produkcji w rolnictwie ekologicznym jest niezwykle trudny i wymaga szerokiej wiedzy specjalistycznej operacja umożliwi zniwelowanie wielu problemów, pozwoli na nawiązanie współpracy, która zaowocuje rozwojem rynku ekologicznego. Z uwagi na rosnące wymagania konsumentów względem produktów żywnościowych, produkcja żywności ekologicznej w oparciu o określone i sprawdzone standardy, gwarantuje unikalną jakość produktu. Stanowi to szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i jednocześnie jest okazją do zainicjowania sieci współpracy partnerskiej wśród istniejących gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwórczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego. Głównym zamierzeniem operacji jest dostarczenie i upowszechnianie wiedzy na temat tworzenia sieci współpracy partnerskiej, co pozwoli na podejmowanie przez rolników oddolnych decyzji o zorganizowanej formie współdziałania lokalnych producentów ekologicznych. Realizacja operacji umożliwi wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy uczestnikami wyjazdu, wizytowanymi rolnikami oraz podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego. Efektem będzie rozpowszechnienie poznanych praktyk w rolnictwie ekologicznym w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenia podczas wyjazdu studyjnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy

Program wyjazdu

Osoba odpowiedzialna za organizację i zapisy:

Joanna Szczęsna-Kulewska, tel. 693 302 721, e-mail: joanna.szczesna@kpodr.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *