PODSUMOWANIU KONKURSU „NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE”

20 września 2020 roku podczas uroczystego otwarcia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”.

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne organizowany jest od wielu lat zarówno na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym. Organizatorem szczebla krajowego jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu,  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Tegoroczną edycję nasz Ośrodek przeprowadził we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku.

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne ma na celu prezentację dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w gospodarstwach ekologicznych. Służy promocji rolnictwa ekologicznego, które ma ogromne znaczenie nie tylko dla konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po produkty ekologiczne,  ale również dla ochrony środowiska, gdyż rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjaznym systemem produkcji rolnej dla środowiska.

W tym roku w konkursie udział wzięło 5 gospodarstw ekologicznych o różnym profilu produkcji. Zwycięzcą tegorocznej edycji zostali państwo Agnieszka i Piotr Wróblowie, właściciele Gospodarstwa Zielarskiego Wróbel z miejscowości Gołoty, gmina Unisław, powiat chełmiński. Rolnicy uprawiają wiele gatunków ziół oraz warzyw, w tym prowadzą produkcję nasienną. Produktem sztandarowym uprawianym w gospodarstwie jest mięta pieprzowa, która w 2018 roku została wpisana na listę produktów tradycyjnych jako mięta pieprzowa unisławska. Również uprawa melisy oraz tymianku ma duże znaczenie w strukturze upraw.

Drugie miejsce w konkursie „Na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” zajęli państwo Ewelina i Marcin Świniarscy z miejscowości Płonne, gmina Radomin, powiat golubsko-dobrzyński. Rolnicy od wielu lat specjalizują się w uprawie warzyw. Posiadają dużą wiedzę oraz doświadczenie z zakresu uprawy warzyw. Dzięki stosowaniu odpowiedniej agrotechniki, płodozmianu, nawożenia obornikiem oraz stosowania w strukturze zasiewów roślin bobowatych drobnonasiennych osiągają bardzo wysokie plony.

Trzecim laureatem Konkursu zostali państwo Marzena i Wojciech Stypułkowscy, z miejscowości Wądzyn, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Państwo Stypułkowscy uprawiają stare odmiany zbóż, utrzymują bydło oraz hodują konie rasy sztumskiej. Rasa sztumska jest rasą zagrożoną wyginięciem, ich hodowla jest objęta Programem ochrony zasobów genetycznych prowadzonym przez Instytut Zootechniki.

Ponadto w Konkursie udział wzięli państwo Alina i Stanisław Bieszczadowie oraz Anna Brodecka-Rus i Stanisław Rus. Oba gospodarstwa znajdują się w miejscowości Zgniłobłoty, w gminie Bobrowo, w powiecie brodnickim. Rolnicy uprawiają stare odmiany zbóż, takie jak pszenica orkisz, samopsza, płaskurka. Ponadto państwo Bieszczadowie utrzymują bydło mleczne, a państwo Rusowie bydło mięsne. Oba gospodarstwa otrzymały wyróżnienie w Konkursie z uwagi na wieloletnią pracę na rzecz rolnictwa ekologicznego, uprawę cennych gatunków zbóż oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki paszowo-nawozowej.

Promocja rolnictwa ekologicznego jest niezwykle ważna m.in. ze względu na zwiększanie świadomości konsumentów na temat jakości produktów ekologicznych. Istotna jest również dostępność produktów ekologicznych dla klientów, szczególnie na rynku lokalnym. Prowadzenie produkcji ekologicznej jest również wyrazem troski o środowisko naturalne.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie życzy laureatom Konkursu dalszego rozwoju gospodarstw, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności.

Skip to content