Opublikowane rozporządzenie działania „Współpraca”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że akt prawny:

„Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” został ogłoszony w dniu 29-12-2020 r.

Rozporządzenie jest dostępne pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002399/O/D20202399.pdf

W związku z powyższym posiadamy prawnie uregulowane „wytyczne” dotyczące tworzenia Grup Operacyjnych w formie Krótkich Łańcuchów Dostaw i możliwość pełnego zakresu działań. Nabór będzie ogłoszony w lutym 2021 r.

Gdzie zainteresowani mogą uzyskać informacje dotyczące działania „Współpraca”?
Zapraszamy do kontaktu z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie pod nr tel. 52 386 72 36.

Wszystkich zainteresowanych działaniem „Współpraca”, ale również rozwiązaniami innowacyjnymi w rolnictwie, zachęcamy do współpracy w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR). Chcąc przystąpić do Sieci i zostać partnerem SIR należy wypełnić formularz (można go znaleźć na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, pod adresem www.cdr.gov.pl) i przesłać go drogą elektroniczną.

Wszyscy Partnerzy SIR otrzymują na bieżąco aktualne informacje dotyczące działalności Sieci, działania „Współpraca”, a także informacje o szkoleniach i ciekawych spotkaniach.

Skip to content