Zapraszamy na konferencję online Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) szansą racjonalnej gospodarki wodnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim

28 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00

Aby się zarejestrować kliknij na poniższy link lub skopiuj i wklej w pole adresowe okna przeglądarki.

kpodr.clickmeeting.com/lpwkp/register

do 25 stycznia, szczegóły: Małgorzata Kołacz, tel. 52 386 72 40, malgorzata.kolacz@kpodr.pl

Cele konferencji:
• wywołanie zainteresowania i przedstawienie warunków udziału w tworzeniu LPW  w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
• prezentacja roli i zadań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rzecz  racjonalnej gospodarski wodnej,
• promocja LPW w powiatach Sępoleńskim i Nakielskim – doświadczenia z pilotażu.

Program:
10:00-10:10    Przywitanie uczestników Konferencji. Cele Konferencji – dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie

10:10-10:30    Wsparcie racjonalnej gospodarki wodnej w ramach PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – przedstawiciel MRiRW

10:30-10:50    Wsparcie finansowe działań związanych z poprawą gospodarski wodnej – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

10:50-11:10    Możliwości wsparcia małej retencji wodnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego

11:10-11:30    Założenia programowe tworzenia LPW w Województwie Kujawsko-Pomorskim – dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie, Małgorzata Kołacz, Wojewódzki Koordynator do spraw wody

11:30-11:50    LPW jako element racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Grzegorz Smytry, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Bydgoszczy

12:05-12:20    Pierwsze doświadczania w tworzeniu LPW w powiatach Sępoleńskim  i Nakielskim – podsumowanie pilotażowego programu – Zenon Lewandowski, ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich

12:20-12:40    Zadania do realizacji w ramach LPW Powiatu Sępoleńskiego i Nakielskiego – Andrzej Basiński oraz Przemysław Leppert, Przewodniczący Rad Partnerstwa Wodnego

12:40-13:00    Krajowy System Doradztwa Rolniczego na rzecz racjonalnej gospodarki  wodnej – Katarzyna Boczek, zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

13:00    Dyskusja i podsumowanie konferencji

Skip to content