Styczniowe wydanie EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem newsletteru Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

  • Polski rolnik oraz grecki naukowiec, eksperci zespołu zajmującego się tematem upraw przemysłowych (Focus Group), dzielą się swoim doświadczeniem w zakresie tworzenia i zarządzania łańcuchem dostaw. Uprawy przemysłowe są często uprawami wielofunkcyjnymi. Mogą być zakładane na gruntach postrzeganych jako nieprzydatne do produkcji żywności ze względu na podwyższony poziom szkodliwych pierwiastków. Uprawy przemysłowe mogą zapewnić surowce na produkty o wysokiej wartości dodanej i bioenergię, a zatem mogą zwiększyć dochody rolników.
  • Przykład łączenia hodowców bydła mięsnego – Beef Innovation Network Europe (BovINE). Jest to sieć tematyczna powstała w ramach programu Horyzont 2020, została utworzona w 10 państwach członkowskich, aby zapewnić praktyczne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju sektora wołowiny. Skupia się na potrzebach 1,8 mln unijnych gospodarstw hodowlanych. Koordynator projektu wyjaśnia: „BovINE zapewnia rolnikom dostęp do wiedzy pochodzącej od innych rolników oraz instytutów badawczych i uniwersytetów w całej Europie”.
  • Niemiecka Grupa Operacyjna Coachingssystem zajmuje się wyzwaniami związanymi z hodowlą i dobrostanem zwierząt. Grupa opracowała aplikację na smartfony, która wspomaga ocenę zwierząt. W aplikacji można wprowadzać obserwacje dotyczące stanu zdrowia świni w różnych kategoriach, takich jak grupa wiekowa czy części ciała. Następnie aplikacja zaproponuje najbardziej odpowiednie interaktywne, objaśniające i informacyjne filmy, które pomogą zrozumieć objawy i zachowanie zwierzęcia, a także umożliwić wyszukiwanie rozwiązań.

Ponadto w numerze znajdują się także informacje dotyczące bieżących działań Punktu Kontaktowego EIP-AGRI, planowanych wydarzeń  czy możliwości finansowania działań związanych z wdrażaniem innowacji.

Newsletter w oryginalnej wersji językowej znajdziecie tutaj: https://mailchi.mp/eip-agri/newsletter-on-agriculture-innovation-edition-89-jan2021

Skip to content