Lutowe wydanie newslettera EIP-AGRI

W tym numerze m.in.:

  • Wkład w transformację UE w kierunku neutralności klimatycznej rolnictwa. Rolnictwo przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, ale jednocześnie ma ogromny potencjał w zakresie sekwestracji i magazynowania dwutlenku węgla. Wiele gospodarstw w UE zajmuje się optymalizacją bilansu węgla. Estoński rolniki Ando Eelmaa wskazuje jako oczywiste, że działania ukierunkowane na efektywność energetyczną i lepsze wykorzystanie zasobów są również opłacalne.
  • Zrównoważone hiszpańskie papaje. Na hiszpańskich Wyspach Kanaryjskich i w południowo-wschodniej części Hiszpanii Grupa Operacyjna Carismed zajmuje się uprawą papai. Bliskość rynków europejskich pozwala na zbiory na optymalnym etapie dojrzewania, kiedy owoce dojrzewają na drzewie, dając konsumentom doskonały produkt. Celem Grupy Operacyjnej Carismed było zbadanie zrównoważonej uprawy papai w klimacie subtropikalnym i śródziemnomorskim
  • Ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli drobiu. 20 ekspertów z całej Europy zajęło się pytaniem jak zmniejszyć stosowanie leków przeciwdrobnoustrojowych u drobiu w celu zwalczania rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe? Grupa fokusowa EIP-AGRI oceniła skuteczność praktyk stosowanych w produkcji drobiu, przyjrzała się czynnikom sukcesu i barierom z technicznego, społecznego i ekonomicznego punktu widzenia. Przeanalizowano również, w jaki sposób można łączyć różne strategie, aby skuteczniej radzić sobie z trudnościami. Efekty ich pracy można znaleźć w broszurze.
  • Ponadto w biuletynie znajdują się także informacje dotyczące bieżących działań Punktu Kontaktowego EIP-AGRI, efektów prac grup fokusowych EIP-AGRI oraz planowanych wydarzeń  czy możliwości finansowania działań związanych z wdrażaniem innowacji.

Link do materiału: https://mailchi.mp/eip-agri/newsletter-on-agriculture-innovation-edition-90-feb2021

Skip to content